Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ / сторінка 4

Назва:
ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
71,71 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Аналітичні дослідження проведені автором особисто та частково у творчій співпраці з В.М. Квасницею. Результати спільних досліджень автора з колегами відображені в колективних публікаціях. Усі основні результати і висновки, що викладені в дисертаційній роботі, одержані здобувачем самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на численних наукових нарадах, конференціях, засіданнях Вченої Ради Інституту геологічних наук НАНУ. Серед останніх необхідно відмітити доповіді на: засіданні Вченої Ради ІГН НАНУ (11.03.1999 р.(протокол №4) та 28.09.200 0р.(протокол №11)); тематичних пленумах Українського літологічного комітету (13.05.1999р. та 04.05.2001 р.); засіданні відділення літології, геології морів та океанів (28.09.1999р. та 05.07 2002р.); науковій конференції “Сучасні проблеми літології” (20-22 грудня 2000р., м. Львів); науковій конференції “Сучасні проблеми геології, мінералогії, геохімії та геоекології (05.04.2001 р. ІГМР НАНУ, м. Київ); науковій конференції “Аспекти геологічної науки на рубежі тисячоліть” (11.05.2001р., ІГН НАНУ, м. Київ).
Публікації. Основні положення і результати дисертації викладено у 50 наукових статтях, 14 матеріалах і тезах наукових конференцій різного рангу.
Обсяг та структура роботи. Дисертація обсягом _______ сторінок машинописного тексту складається зі вступу, 9 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (408 найменувань), _____ рисунків, ______ таблиць.
Дисертаційна робота виконана у відділі літології Інституту геологічних наук Національної Академії Наук України. Науковий консультант доктор геол.-мін. наук, професор В.Х. Геворкян, якому автор висловлює сердечну подяку. Автор вдячний також доктору геол.-мін. наук, професору Д.П. Хрущову за відкриття шляху в академічну науку та цінні поради. Особливу подяку за постійну підтримку в науковій роботі автор висловлює член.-кор. НАН України П.Ф. Гожику, доктору геол.-мін. наук, професору О.Ю. Митропольському, член.-кор. НАН України та РАН Є.О. Кулішу. Автор щиро вдячний доктору геол.-мін. наук В.М. Квасниці за співпрацю в області дослідження мінералогії самородного золота, кандидату геол.-мін. наук І.М. Афанасьєвій за цінні поради і консультації. За надання фактичного матеріалу (золотовмісні шліхові проби, аншліфи, зерна самородного золота) автор висловлює подяку Т. Добровольській, В. Єхіванову, Ю. Куклишину, В. Павлюку, Р. Довганю та ін. Автор висловлює подяку Л. Мороз, О. Телятниковій та О. Кичці. за технічну допомогу в оформленні роботи.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ЕТАПНІСТЬ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Вибір методичних прийомів був визначений метою і задачами роботи. На першому етапі досліджень автором на базі фундаментальних розробок в галузі осадового седименто- і рудогенезу, геології розсипів золота, мінералогії золота та аналізу геологічної будови території України, тектоно-геоморфологічних і палеогеографічних умов осадконагромадження в різноманітних геоструктурах України протягом їх геологічної історії розвитку, а також фактичного матеріалу по золотоносності надр країни і осадових товщ зокрема, методики пошуків розсипів мінералу, історичних фактів, легенд, переказів, топонімічних і гідронімічних назв, що вказують на існування центрів видобутку золота і золотарства на території сучасної України була сформульована проблема необхідності вивчення золотоносності осадових товщ; предмет та об’єкти досліджень; етапність та методика досліджень; чітка картина ендогенної і екзогенної золотоносності території; визначено основні напрямки, задачі і мету досліджень; створено банк даних з золотоносності осадових товщ та мінералогії самородного золота; створено схему та термінологію для опису самородного золота, встановлено часовий, просторовий, літофаціальний, фаціальний і формаційний розподіл золотовмісних товщ; намічено об’єкти для польових досліджень. Приділялась увага методології та методиці опробування осадових товщ на золото.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Реферат на тему: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок