Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ / сторінка 40

Назва:
ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
71,71 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
The historical preconditions of reconnaissance of deposits of gold in sedimentary thickness of Ukraine were investigated. It is shown that tribes, peoples who populated that territory knew, worked and mined gold.
Key words: gold, sedimentary complexes of Ukraine, lithogenetic processes, morphology, assay, granulometrical size of gold, morphogenetic classification, transformation of gold.
Комп’ютерна верстка та оригінал-макет — Ковальчук М.С.
_____________________________________________
Підписано до друку 26.08.03. Формат 60х90 1/16. Папір офс. № 1. Гарнітура “Таймс”. Друк офс. Ум. друк. арк. 1.9. Обл. -вид. арк. 1.9. Наклад 100 прим. Зам 2016 Безкоштовно.
Видавництво “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-60-03


ДОДАТОК А
МОРФОГЕНЕТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОЛОТА З ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ
Мор-фоло-гічні різно-види | Форма виділень | Розмір зерен (мм) | Забарв-лення золота | Морфологія та мікроморфологія поверхні | Проба золота та особливості його хімічного складу | Ймовірні умови утворення | Регіон прояву
(вік золотоносних відкладів) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ідіо-морф-ні виділення | 1) Досконалі та недосконалі кристали октаедричного, кубооктаедричного і комбінаційного габітусів. Рідкісними формами є тетрагонтриоктаедр, тетрагексаедр, ромбододекаедр, гексооктаедр, пентагондодекаедр. Ступінь досконалості кристалів невисокий. Переважно вони представлені ізометричними, сплющеними або видовженими у певних кристалографічних напрямках, часто до пластинчастих індивідів три-, чотиригранної (рідкісно шестигранної) форми, сферичними індивідами або неповногранними кристалами, а також у вигляді три-, чотиригранних пірамід. Інколи ідіоморфні кристали ускладнюють дендритоїди та індивіди золота, які видовжені в одному напрямку. Подекуди ізометричні кристали золота містять включення кварцу, слюди, кальциту, хлориту, галеніту, бариту, піриту та інших мінералів. | 0,01- 0,1;
0,1-0,5;
інколи 1,0 та 5,0 | Золотисто-жовте, срібно-жовте, інколи з червоним відтінком | Зустрічаються моно-кристали з випуклими дзеркально-гладкими гра-нями, виступи яких згла-джені, обм’яті. Поверхня зерен дзеркально-гладка, блискуча та матова, тонкошагренева, ямчаста, кавернозна. Виявлено корозійні ямки правиль-ної і неправильної форм. Відмічається лінійна штрихуватість на поверхні граней, тригональні акцесорії росту на більших за розміром агрегатах. Мікроморфологія поверх-ні дрібнозерниста, полі-едрична, з великою кількістю двійників та структур перекристалі-зації. У високопробному золоті виявлено суб-структури перекристалі-зації (дрібнозерниста мікроморфологія та високопробні оболонки) | 1) Низькопробне (Au=64,0-70,0%); 2) відносно низько-пробне (Au=72,0-76%);
3) середньопробне (Au=80,1-89,9%);
4) високопробне (Au=90,1-94,5%);
5) дуже високопробне (Au=95,2-99,5%) | 1) Надходження з ендогенних джерел, де кристалізація проходила в умовах вільного росту здебільшого на середніх і малих глибинах. В цьому ж напрямку спостеріга-ється тенденція збільшення досконалості форми кристалів, спрощує-ться огранка індивідів;
2) кристалізація в умовах вільного росту в зонах окиснення сульфідних руд та корах вивітрювання. | Українські Карпати (рифей, пізньокрей-довий, четвертин-ний); Передкарпат-ський прогин (четвертинний); Волино-Подільська плита (мезо-кайнозойський (елювій)); Український щит (середньо-пізньо-протерозойський, мезозойський, мезо-кайнозойський (елювій)); Донбас (карбоновий, мезо-кайнозойський (елювій), четвертинний); Добруджа (пізньодевонський); Причорноморська западина (четвер-тинний) | Продовження додатку А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2) Закономірні зростки: двійники (кристали кубо- і тетраедричного габітусів), п`ятірники (складні двійники кубооктаедрів); незаконо-мірні зростки: гантелеподібні, ланцюжкові та друзоподібні зростки кристалів різної форми, досконалості. | 0,01-0,05;
0,1-0,25;
0,25-0,5;
інколи 3,0 | Золотисто-жовте | Теж саме | 1) Високопробне (Au=90,0-95,0%);
2) дуже високопробне (Au=95,0-99,6%) | Кристалізація в умо-вах вільного росту та в породах, що зазнали внутрішньо-рудних і пострудних деформацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Реферат на тему: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок