Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ / сторінка 44

Назва:
ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
71,71 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Складна мозаїчно-блокова внутрішня будова | 1) Відносно низько-пробне (Au=74,8%; Ag=1,4%; Cu=24,4%);
2) середньопробне (Au=86,8%; Ag=1,1%; Cu=11,7%);
3) високопробне (Au=90,8%; Ag=2,8%; Cu=0,3%; Hg=6,0%)1) Високі швидкості і нерівноважні умови перекриста-лізації розплавів у результаті термаль-ного впливу. | Волино-Подільська плита (четвертинний) | в) кулеподібні пористі золотинки | 0,2-0,5 | Золотисто-жовте з червоним відтінком | Пориста поверхня. Складна мозаїчно-блокова та грудкувато-сегрегаційна мікро-структура. Структури роз-паду твердого розчину з неправильними за формою і різними за розміром петельчастими відокремленнями | 1) Відносно низько-пробне (Au=72,2%, Ag=4,6%; Cu=22,8%);
2) середньопробне (Au=87,8%; Ag=0,9%; Cu=11,2%)1) Перекристалізація внаслідок термального впливу (метасоматити, що сформувались за рахунок осадових і частково вулкано-генних порід);
2) утворення в зонах гіпергенезу внаслі-док розпаду тіосуль-фатних, телуридних комплексів та меха-нічного злипання ізометрично-грудкоподібних частинок (2,0-10,0 мкм) внаслідок зустрічної на межі частинок, що стикаються. | Волино-Подільська плита (четвертинний) | Продовження додатку А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Гемі-ідіо-морф-ні зерна | Виділення золота які поєднують ознаки ксеноморфних та ідіоморфних форм. Зустрічаються два різновиди комбінованих форм різної природи: змішані форми, що виникли при одночасному рості в неоднорідному середовищі; змішані форми, які утворились при послідовному наростанні у змінних умовах росту. До останніх належать автоепітаксичні нарости представлені, головним чином, недосконалими многогранниками та кристалами октаедричного габітусу з “ксеноморфним корінням” на поверхні ідіоморфного (переважно на гранях ромбододекаедра) золота, інколи у вигляді голчастих екзотичних виділень. | 0,1-0,3;
0,3-0,5;
інколи до 4,2 | Золотисто-жовте, жовте | Корозійні форми рельєфу, дрібноямчаста поверхня. На мікрорівні це різноманітні акцесорії росту (штрихуватість, східчастість та ін.), мозаїчно-блокова та сегрегаційна мікро-структура | 1) Середньопробне (Au=82,0-87,0%);
2) високопробне (Au=90,7-94,7%);
3) дуже високопробне (Au=95,3-96,0%) | 1) Одночасний ріст в неоднорідному сере-довищі. Частина ограненої поверхні золота вказує на його формування на межі двох сере-довищ, одне з яких сприяло вільному росту мінералу;
2) послідовне нарос-тання у змінних умо-вах росту на поверхні золота
ксеноморфних виді-лень, які продовжу-вали формуватись в умовах вільного росту.
Локалізація автоепітаксичних наростів тісно пов`язана з дефекта-ми кристалічної гратки | Українські Карпати (четвертинний); Український щит (мезозойський (елю-вій), четвертинний); Донбас (карбоновий, четвертинний)
Автоепітаксичні нарости встановлені в золоті з Перед-
карпатського прогину (четвертин-ний); Волино-Подільської плити (четвертинний); Українського щита (мезозойський (елювій), четвертин-ний)). | Золото з широ-ким діапа-зоном форм | 0,01-0,65 | Ясно-жовте, сріблясто-жовте, червоно- жовте, зелено-жовте, темно- жовте | Дрібнозерниста, ниркоподібна Гладка блискуча поверхня кристалів. Дрібнозернисто-поліедрична, коломорфно-пориста будова, мозаїчна | 1) Дуже низько-пробне (Au=55,0-59,9%);
2) середньопробне (Au=80,0-86,0%);
3) високопробне (Au=90,1-94,0%);
4) дуже високо-пробне (Au=99,5%). | 1) Утворення в зонах окиснення, корах вивітрювання завдяки мікробіологічній діяльності; | Українські Карпати (кайнозойський (елювій), четвертинний); Волино-Подільська плита (четвертинний); | Закінчення додатку А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1) Губчасті утворення неправильної форми та мереживне золото;
2) ізометричні кристали та їх незакономірні зростки;
3) кулеподібні пористі індивіди;
4) грудкоподібні утворення з відростками;
5) ниркоподібні утворення;
6) тонкі луски та нарости (у вигляді губчастої маси, складних утворень неправильної та екзотичної форми, пористих зростків із звивистими контурами, ізометричних частинок неправильної форми, що зрослися) на поверхні ксеноморфних золотинок, які зазнали інтенсивного механічного зношення, а також на поверхні гідроксидів заліза, марганцю та органічної речовини;
7) високопробні прожилки у низькопробнішому золоті та високопробні облямівки;
8) низькопробні пізні виділення зональної будови в ранньому дуже високопробному золоті крупно-зернистої будови.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Реферат на тему: ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок