Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / сторінка 2

Назва:
СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,31 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
at al., 1990; Rushton M.G., 1997]. Цьому сприяють зовнішні фактори: відвідування школи, більш часті контакти з хворими, наявність хронічних вогнищ інфекцій, зниження адаптаційних реакцій. В групах старшого шкільного віку стабілізуються соматотипологічні показники, і це сприяло вибору нами для дослідження, саме дітей цього віку.
В літературі часто зустрічаються дослідження антигенів груп крові АВО і Rh-фактору, в тому числі і при різних формах пієлонефриту [Майданник В.Г. і співавт., 1989; Величко В.Н., 1990; Козлова Т.В. и соавт., 1999; Ботвиньев О.К. и соавт., 2002], а от відомості про розподіл еритроцитарних антигенів крові сис-тем MN i P - поодинокі. Крім того, не розроблені науково обгрунтовані критерії формування груп підвищеного ризику захворювання, не відомі тенденції розвитку захворювання в бік виникнення ускладненого, або неускладненого перебігу.
Широке розповсюдження пієлонефриту в дитячому віці, тривалий без-симптомний перебіг потребує пошуку критеріїв ризику хронізації хвороби для прогнозування і профілактики мікробно-запального процесу в тубулоінтерс-тиціальній тканині нирок.
Враховуючи важливість отримання матеріалів про схильність до хроніч-ного пієлонефриту в залежності від фенотипологічних ознак та серологічних маркерів, які дають можливість своєчасно виявляти осіб із схильністю до хро-нічного пієлонефриту і проводити цілеспрямовані профілактичні заходи, та недостатню вивченість питання про зв’язок особливостей конституції з виник-ненням і розвитком хронічного пієлонефриту, ми визначили тему дисертації, її мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисер-тації затверджена вченою радою медичного факультету Вінницького націо-нального медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України (протокол № 2 від 15.11.2001 року). Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової роботи кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова „Особливості клініки та перебігу пієлонефриту і гломеруло-нефриту в умовах екології сьогодення” ( № держреєстрації 0199U004039).
Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є удосконалення діагностики і формування групи ризику дітей по виникненню хронічного перебігу пієлонефриту на основі вивчення соматотипологічних та серологічних характеристик.
Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні завдання:
1. Встановити соматотипологічні показники здорових дітей 12-15 років і хворих на хронічний пієлонефрит.
2. Провести порівняльний аналіз соматотипологічних показників у дітей, хворих первинним і вторинним пієлонефритом, визначити характер взає-мозв’язку з клінічною формою хронічного пієлонефриту у дітей.
3. Дослідити спектр еритроцитарних антигенів систем АВ0, Rh-фактор, MN, P та гаптоглобіну здорових дітей та хворих на хронічний пієлонефрит.
4. Виявити діагностичне значення еритроцитарних антигенів систем АВ0, Rh-фактор, MN, Р, гаптоглобіну та їх комбінацій і визначити характер їх взаємозв’язку з клінічною формою хронічного пієлонефриту у дітей.
5. Розробити прогностичні критерії хронічного пієлонефриту і алгоритм обстеження дітей.
6. Визначити критерії відбору дітей до формування груп підвищеного ризи-ку по виникненню хронічного пієлонефриту з врахуванням соматотипологічних характеристик дітей і комбінацій еритроцитарних антигенів.
О’єкт наукового дослідження: Хронічний пієлонефрит у дітей старшого шкільного віку.
Предмет дослідження: Клінічні та антропометричні показники, соматотип і еритроцитарні антигени у підлітків Подільського регіону і хворих на хронічний пієлонефрит.
Методи дослідження: клінічні – для верифікації діагнозу хронічного піє-лонефриту і його форм; антропологічні – визначення антропометричних показ-ників і соматотипу; серологічні – визначення еритроцитарних антигенів крові систем АВ0, Rh, MN, Р та гаптоглобіну; статистичні – для статистичної обробки отриманих результатів.
Наукова новизна дослідження. Вперше встановлено характеристику соматотипу і спектр еритроцитарних антигенів серед здорових підлітків Хмель-ницької області.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок