Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / сторінка 3

Назва:
СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,31 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
На основі проведення антропометрії та досліджень антигенного спектру крові встановлений взаємозв’язок між виникненням хронічного пієлонефриту і генофенотипом дитини, що дозволяє більш диференційовано підходити до діагностики і профілактики пієлонефриту у дітей. За допомогою аналізу спектру еритроцитарних антигенів вивчено і встановлено схильність і резистентність до виникнення хронічного первинного, вторинного необструктивного і обструктивного пієлонефриту у дітей. Проведені дослідження дозволили оцінити соматотип і асоціації еритроцитарних антигенів у дітей з хронічним пієлонефритом, що дало можливість обґрунтувати критерії і провести математичне моделювання прогнозу хронічного пієлонефриту у дітей.
Вперше в дитячій нефрології розроблені таблиці і алгоритм прогнозування хронічного пієлонефриту і форм його перебігу, що дозволяє сформувати „групу ризику” дітей по виникненню хронічного перебігу пієлонефриту.
Практичне значення отриманих результатів. Робота виконана у відпо-відності до державної програми наукових досліджень, ухваленої МОЗ України.
Доведена можливість проведення оцінки соматотипу і визначення еритро-цитарних антигенів і гаптоглобіну крові у дітей з пієлонефритами доступними в педіатричній практиці методами дослідження. Доведені індивідуально-типо-логічні особливості перебігу пієлонефриту, що аргументують необхідність ди-ференційованого підходу до оцінки перебігу захворювання, функції нирок та прогнозу хронічного пієлонефриту у дітей.
Для педіатричної практики запропонований алгоритм до формування групи ризику дітей по виникненню хронічного перебігу пієлонефриту, які основані на клініко-конституційній оцінці і визначенню прогностично несприятливих маркерів еритроцитарних систем крові і гаптоглобіну.
Розроблені нові ранні критерії діагностики пієлонефриту, запропоновано схему обстеження хворих на пієлонефрит та поетапне спостереження за ними на педіатричних дільницях.
Матеріали роботи впроваджені в клінічну практику нефрологічних відділень обласної дитячої та міської дитячої лікарень м. Хмельницького, обласної дитячої клінічної лікарні м. Вінниці, центру матері та дитини м. Вінниці. Дані, представлені в дисертації, включені в лекційний курс дитячих хвороб факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно організувала наукове дос-лідження, провела інформаційно-патентний пошук і аналіз літератури, сформу-вала мету та завдання дослідження. Автором здійснено розробку основних тео-ретичних і практичних положень дисертаційного дослідження. Автор самостiй-но провела обстеження здорових підлітків і хворих на хронічний пієлонефрит на еритроцитарні антигени і провела антропометричні дослідження на соматотип з наступною статистичною обробкою отриманих результатів. Автором проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, сформульовано усі положення і висновки. Автором самостійно написано 3 статті в наукових виданнях рекомендованих ВАК України, де автору належать основні ідеї та розробки стосовно дослідження і оцінки соматотипологічних показників і спектру еритроцитарних антигенів крові та гаптоглобіну у підлітків Подільського регіону України, хворих на хронічний пієлонефрит.
Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи були представлені на IV науково-практичній конференції по дитячій нефрології (м. Ялта, 2000), на підсумкових наукових конференціях студентів та молодих вчених (м. Вінниця, 2002, 2003), на V науково-практичній конференції по дитя-чій нефрології та гастроентерології (м. Симеїз, 2002), на Українській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми організації медичного забезпе-чення дітей та підлітків” (м. Харків, листопад 2002), на Всеукраїнському симпо-зіумі педіатрів „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей” (м. Тернопіль, 2004), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Акту-альні питання дитячої нефрології” (м. Вінниця, 2004), на засіданнях Хмельницького осередку Асоціації педіатрів України (2001 – 2005).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: СОМАТОТИПОЛОГІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок