Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,85 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шемаєва Людмила Григорівна
УДК 658.14 / 17 : 658. 8
ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.06.02 - підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному
університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
Дороніна Майя Степанівна
Харківський державний економічний університет,
професор кафедри менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Семеняк Інна Володимирівна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
завідуюча кафедрою маркетингу
 
кандидат економічних наук, доцент
Азаренкова Галина Михайлівна
Українська академія банківської справи, Харківська філія,
завідуюча кафедрою економіки та фінансів
Провідна установа - Національний університет "Львівська політехника",
кафедра економіки енергетичних і хімічних
підприємств та маркетингу,
Міністерство освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться " 05 " липня 2001р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64. 055. 01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий " 01 " червня 2001р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Українська Л.О.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Важливою проблемою сучасної української економіки є формування ефективних відтворювальних процесів капіталу промислових підприємств. Для її вирішення необхідно переглянути концептуальні засади вітчизняного менеджменту. Зокрема, слід звернути увагу на те, що безперервність та ефективність існування підприємств у ринковій економіці значною мірою залежать від вміння менеджерів працювати з системою потоків різної природи, які узгоджено рухаються у часі за етапами відтворювального циклу. Можна говорити про те, що підприємства від управління дискретними операціями повинні перейти до управління своїми бізнес-процесами. Ці обставини вимагають розробки нових науково обгрунтованих методик, які б дозволяли виділяти та організовувати в першу чергу матеріальні та фінансові потоки підприємства.
Актуальність теми. У світовій науці проблеми організації матеріальних та фінансових потоків на макро- й мікрорівні досліджувались такими вченими, як Дж.М. Кейнс, П. Друкер, Ф. Котлер, А. Маршалл, Н. Вінер, В.М. Садовський,
І.Г. Блюмін, Г.В. Сурміло, Б.А. Анікін, А.М. Гаджинський, Е.О. Голіков, М.П. Гордон, В.М. Гриньова, Є.В. Крикавський, А.Г. Кальченко, Н.К. Моїсеєва, В.С. Пономаренко, В.І. Сергєєв, І.В. Семеняк, Д.Д. Костоглодов, Л.Б. Міротин, О.І. Пушкар, В.Г. Шинкаренко та ін.
Але у вказаних дослідженнях відсутні науково-методичні обгрунтування проектування й організації цілісних логістичних систем, пов'язаних з відтворенням оборотного капіталу підприємств, розвитку та узгодженої оптимізації головних етапів матеріальних і супутніх їм фінансових потоків з урахуванням їх багатовимірності.
Актуальність і недослідженість вказаних проблем визначили вибір теми дисертації, мету і задачі роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами науково - дослідних робіт кафедри менеджменту та маркетингу ХДЕУ за темою “Проблеми розвитку інноваційного менеджменту“. Окремі положення дисертації використані в процесі розробки науково–дослідної теми "Оцінка ефективності виробництва через валовий внутрішній продукт", що була виконана на замовлення Управління економіки Харківської області (номер державної реєстрації 0100U004441), де автором запропонована модель наскрізної оптимізації матеріальних та супутніх фінансових потоків на підприємстві із застосуванням методу компромісів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок