Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ ОЛОВА НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ

ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ ОЛОВА НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ / сторінка 3

Назва:
ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ ОЛОВА НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,52 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, викладених у дисертації, полягає у виконанні експериментальних досліджень, їх обробці, участі в теоретичному аналізі та написанні статтей. В роботах, виконаних разом із співавторами і включених до дисертації, автор визначив зміну параметрів відпалу кисневих термодонорів, взяв участь в розробці математичної моделі утворення термодонорів і моделі впливу олова на процеси їх генерації, аналізі спектрів DLTS зразків кремнію, опромінених протонами. Провів аналіз впливу ізовалентної домішки олова на поведінку часу життя нерівноважних носіїв струму в кремнії при гама-опроміненні та подальшому ізохронному відпалі. Висновки всіх розділів, загальні висновки та положення сформульовані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: 11 Міждержавній конференції з фізики радіаційних явищ та радіаційному матеріалознавству (310 вересня 1998 р., м. Алушта); Міжнародній школі-конференції з актуальних питань фізики напівпровідників (2330 червня 1999 р., Дрогобич); 8-th International conference of Gettering And Defect Engineering in Semiconductor Technology GADEST’99 (25-28 September, 1999, Hцor, Sweden); General Scientific Meeting (25–26 May, 2000, Leuven, Belgium); 14 Міжнародній конференції з фізики радіаційних явищ та радіаційному матеріалознавству (1217 червня 2000 р., м. Алушта); 2-th European Network on Defect Engineering of Advanced Semiconductor Devices ENDEASD Workshop (2729 Juny, 2000, Kista-Stockholm, Sweden).
Публікації. Основний зміст роботи є узагальненням наукового доробку автора, результати якого опубліковані у 11 статтях, матеріалах і тезах доповідей на наукових конференціях.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти розділів, заключної частини та списку використаної літератури. Зміст роботи викладено на 107 сторінках друкованого тексту, ілюстрованого 19 рисунками та 10 таблицями. Список літератури містить 137 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтована актуальність виконаних досліджень, конкретизовані основні наукові завдання, викладені наукова новизна та практична значимість отриманих результатів. Відзначено особистий внесок здобувача, відомості про апробацію, а також кількість публікацій за темою дисертації.
В першому розділі представлено огляд основних літературних даних про вплив термообробок і опромінення на електрофізичні властивості кремнію, легованого різними ізовалентними домішками. Показано, що ці дані переконливо свідчать про значний вплив ізовалентних домішок на термічне та радіаційне дефектоутворення в кремнії. Проте наявні експериментальні результати мають нерідко суперечливий, а у випадку домішки олова і неповний, характер.
Також розглянуто електрично активні комплекси в кисневмісному термообробленому кремнії. Особливу увагу приділено ролі мікронеоднорідного розподілу домішки кисню та кисневмісних дефектів в монокристалах кремнію, вирощеного методом Чохральського.
На цій основі сформульована постановка задачі дослідження: дослідити вплив ізовалентної домішки олова на процеси утворення та відпалу термічних і радіаційних дефектів в кремнії. Були визначені конкретні експериментальні завдання.
В другому розділі описано експериментальні методики, що використовувались в даній роботі, і викладено методики обробки експериментальних даних. Робота виконана на зразках промислового тигельного бездислокаційного n-кремнію, а також спеціально вирощених монокристалах n-типу, додатково легованих оловом. В якості контрольних зразків також використовувались p+n переходи промислових діодів на основі n-кремнію зонної плавки. Зразки опромінювали -квантами 60Со на установці MPX--25M при густині потоку 1011 см-2с-1 в інтервалі доз (0,16–4,16)1015 см-2 при 30 0С і протонами з енергією 61 МеВ при густині потоку 108 см-2с-1 в інтервалі доз (15)1011 см-2 при кімнатній температурі на прискорювачі протонів. Всі термообробки проводились в повітряній атмосфері або атмосфері аргону.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ВПЛИВ ІЗОВАЛЕНТНОЇ ДОМІШКИ ОЛОВА НА ТЕРМІЧНЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КРЕМНІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок