Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ- ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ

БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ- ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ

Назва:
БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ- ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,38 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Яременко Всеволод Едуардович
УДК 541.1+ 541.128.13 + 546.185
БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ-
ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА
ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ
02.00.04 - фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Астрелін Ігор Михайлович,
Національний технічний університет "КПІ",
завідувач кафедрою технології неорганічних
речовин і загальної хімічної технології
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Бєлякова Людмила Олексіївна,
Інститут хімії поверхні НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук, доцент
Забуга Віктор Якович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра фізичної хімії
Провідна установа: Харківський державний університет ім В.Н. Каразіна, кафедра фізичної хімії
Захист відбудеться "24” квітня 2000 р. о 16 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 56).
Автореферат розісланий "22" березня 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук, доцент Л.П. Олексенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтерес до оксидних ванадійфосфорних композицій пов’язаний як з проблемою одержання нових неорганічних сполук, так і з їх застосуванням в якості каталізаторів.
Ванадійфосфорна композиція на сьогодні є найбільш ефективною в процесі каталітичного окиснення бутану до малеїнового ангідриду. Останні наукові публікації показують також перспективність використання ванадійфосфатів як каталізаторів в реакціях селективного окиснення н- та і-пентану до малеїнового, фталевого, цитраконового ангідридів, пропану до акролеїну та акрилової кислоти, етану до оцтової кислоти, окиснювального амонолізу парафінових та ароматичних вуглеводнів. На сьогодні відомі методи приготування фосфатів ванадію, ряд з яких запатентовано для одержання та промотування ванадійфосфорних каталізаторів, проте потреби підвищення ефективності їх дії та специфіка реакцій вимагають нових досліджень в цій галузі. Останніми роками розвиваються роботи з альтернативних методик синтезу ванадійфосфатів, таких як синтез в полум’ї і газовій фазі, аерозольний і механохімічний синтези. Одним з варіантів одержання та модифікації каталізаторів і сорбентів є гідротермальна обробка – автоклавна обробка в присутності парів води. Дані про використання інших, ніж вода, речовин в якості модифікатора для V-P-O-каталізаторів в літературі практично відсутні. Перспективність розвитку автоклавної обробки і синтезу в присутності різних за природою речовин (баротермальна обробка і синтез) обумовлена можливістю одержання нових сполук та каталітичних композицій з новими властивостями, більш ефективних в реакціях каталітичного окиснення, ніж відомі каталізатори.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за напрямком Державної науково-технічної програми 04.10 "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" і координаційним планом Міністерства освіти України "Наукові основи хімічної технології створення нових неорганічних речовин та матеріалів, комплексної хіміко-технологічної переробки мінеральної сировини України"; планами сумісних науково-дослідних робіт кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології НТУУ "КПІ" та ІФХ НАН України за темами “Пошук каталітичних композицій для селективної окиснювальної активації насичених вуглеводнів С1-С4” (№019V008224, 1994-96 рр.), “Розробка фізико-хімічних основ створення нетрадиційних каталізаторів” (№0197U006582, 1997-99рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: БАРОТЕРМАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І СИНТЕЗ ВАНАДІЙ- ФОСФОРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ – КАТАЛІЗАТОРА ПАРЦІАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БУТАНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок