Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Назва:
Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,94 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЩЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
УДК 378. 018 (477)
Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Запоріжжя – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, доцент
ВОЛКОВА Наталія Павлівна,
Дніпропетровський національний університет, професор кафедри педагогіки і психології.
Офіційні опоненти:
| доктор педагогічних наук, професор
ПАСИНОК Валентина Григорівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри
методики та практики англійської мови;
кандидат педагогічних наук, доцент
ЯШАНОВ Сергій Микитович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
завідувач кафедри
інформаційних систем і технологій.
Захист відбудеться “11” червня 2008 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.04 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.
Автореферат розісланий “10” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І. Гура


КУЩЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Підписано до друку 07.05.2008. Формат 6084/16. Папір друкарський.
Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.
Зам. № 205. Тираж 100 прим.
Виготовлено на поліграфічній базі Класичного приватного університету
69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 б


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена динамічністю соціально-економічних і духовних процесів, що відбуваються на тлі поширення в суспільстві систем і засобів пересування інформації, розвитку форм комунікації, зокрема Інтернет-комунікації. Зазначені трансформаційні процеси торкнулися всіх сфер існування й діяльності суспільства, передусім освітньої, спрямованої на забезпечення підготовки людини до життя у сфері багатоманітних зв’язків.
Упровадження в практику результатів означених процесів покладається насамперед на вчителя як на носія культури і вселюдських цінностей. Саме він має вміло організовувати діалог із реальними й віртуальними партнерами, активно застосовуючи можливості комп’ютерних мереж для організації плідного взаємообміну інформацією, глибоко усвідомлювати місце й роль Інтернет-комунікації в освітньому процесі як засобу координації педагогічної діяльності, об’єднання фахівців, їх діалогу; використовувати інформаційно-комунікаційні технології як невід’ємну частину загальнолюдської культури. Від рівня інформаційно-комунікаційних знань та вмінь учителя великою мірою залежить розвиток культури Інтернет-комунікації учнів. Утвердження концепції освіти впродовж життя, філософії відкритої освіти, поширення форм дистанційного навчання та екстернату потребують особливої культури професійно спрямованої комунікації в мережі Інтернет, розуміння ролі та значення Інтернет-комунікації в професійному та особистісному становленні людини.
Перелічені чинники здебільшого визначають соціальне замовлення в рамках системи професійної педагогічної освіти, яке має чітко окреслену законодавчу базу: Національну доктрину розвитку освіти України у ХХI столітті (2002), Закон України “Про освіту” (1991), “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”: Проект (2007), Закон України “Про національну програму інформатизації” (2002), Державну програму “Вчитель” (2002), – якими передбачено заходи, спрямовані на формування вчителя як носія ефективних форм взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу, створення культурно-освітнього середовища, здатного забезпечити самореалізацію та саморозвиток майбутніх педагогів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок