Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи

Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи

Назва:
Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,13 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.Н. КАРАЗІНА
ЛОГІНОВА ЛІДІЯ ПАВЛІВНА
УДК 543.252.1
Іонометрія
у багатокомпонентних і організованих розчинах:
параметри електродного відгуку,
особливості градуювання і іонобуферні системи
02.00.02 —аналітична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Харків —2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
БОЛОТОВ Валерій Васильович,
Національна фармацевтична академія України
(м. Харків), завідувач кафедри аналітичної хімії
доктор хімічних наук, професор
ТУЛЮПА Федір Михайлович,
Український державний хіміко-технологічний
університет (м. Дніпропетровськ),
професор кафедри аналітичної хімії
доктор хімічних наук, професор
ЧМИЛЕНКО Федір Олександрович,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри аналітичної хімії
Провідна установа: Київський Національний університет ім. Т. Шевченка,
кафедра аналітичної хімії, м. Київ
Захист відбудеться “ 20 “ квітня 2001 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “_20__” березня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор хімічних наук В’юник І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стрімкий ріст досліджень і виробництва сенсорів протягом останніх трьох десятиліть знаменує собою докорінні зміни в інстру-ментарії хімічного аналізу. Найчисленнішу групу хімічних сенсорів складають потенціо-метричні хімічні сенсори, до яких відносяться іонселективні електроди (ІСЕ). Активний розвиток іонометрії започаткували до-слід-ження, націлені на розробку нових хімічних сенсорів. На сьогодні створено широкий асортимент комерційно доступних ІСЕ (далі – ІСЕ серійного випуску), що поповнюється новими розробками та вдосконаленням відомих типів сенсорів. Разом з тим існує розрив між створенням сенсорів і їх застосуванням в практичних задачах. Тому актуальною задачею сьогодення є розвиток методології вимірювань з уже відомими електро-дами, що може значно поширити їх прикладні властивості. Прогрес у практичному застосуванні ІСЕ полягає в переході до більш складних багато-компонентних систем або до нових середовищ, відмінних від водних роз-чинів. Переваги іонометрії, бага-то-разово доведені при аналізі та дослідженні водних розчинів, доцільно реалізувати в неводних, змішаних та мікро-гетерогенних рідких середовищах.
До нових реакційних середовищ, що викликають значний інтерес дослід-ни-ків, відносяться організовані розчи-ни — системи, що містять дифільні мікроагре-гати, такі як міцели поверхнево-активних речовин. Їх широко застосовують для моди-фікації властивостей реактантів та умов проведення реакцій, зокрема, в аналі-тичній хімії. Організовані системи поверхнево-активних речовин часто роз-гля-дають як біоміметики — моделі більш складних біологіч-них мікроагрегатів. Найбез-посе-ред-нішу інформацію про процеси іонного зв’язування в таких систе-мах мали б забезпечити іонселективні елек-троди. Однак в міру ускладнення систем, що дослі-джуються, результати іоно-метричних вимірювань набувають все більшої невизна-ченості, яка зумов-лена специфікою аналітичного сигналу та впливом на нього чин-ників середо-вища. Наявних даних про кількісні характеристики завад не завжди до-статньо, щоб ввести поправку на заважаючі впливи або хоча б прогно-зувати придатність ІСЕ для вирішення конкретної аналітичної задачі. Для поширен-ня області застосування ІСЕ на багатокомпонентні системи та нові середовища актуаль-ним є створення метрологічних засад вимірювань, що включають відповідні способи градуювання ІСЕ і усунення завад і базуються на вивченні та кількісному описі впливу матричних компонентів та розчинника на відгук ІСЕ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливості градуювання і іонобуферні системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок