Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ / сторінка 4

Назва:
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,86 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Повний обсяг дисертації – 224 сторінки, з яких 167 сторінок основного тексту. Список використаної літератури – 194 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито стан наукової проблеми та її значимість, обґрунтовано необхідність проведення дослідження та актуальність теми дисертаційної роботи, її зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету і завдання дослідження, визначені об’єкт і предмет дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок здобувача, а також надаються відомості про апробацію отриманих результатів та про наявні публікації.
У першому розділі аналізуються складові методів і алгоритмів багатофункціональної обробки даних у моніторингових мережах, включаючи методи визначення математичних моделей станів об’єктів, методи і алгоритми оперативної обробки сигналів у задачах визначення та моніторингу станів об’єктів, методи і алгоритми обчислення та визначення показників сигналів у процесі тривалого моніторингу станів об’єктів, а також методи і алгоритми захисту та маскування інформації у комп’ютерних мережах. Огляд і аналіз побудови математичних моделей станів об’єктів дозволяє обґрунтувати вибір і розробку ефективних методів оперативної обробки даних моніторингу та визначення станів об’єктів з використанням мікрокомп’ютерів. Аналіз методів і алгоритмів оперативної обробки сигналів показав, що первинні інформаційні потоки суттєво залежать від вимог до метрологічних характеристик підсилювачів, аналогових фільтрів і аналого–цифрових перетворювачів (АЦП). Зменшення інформаційних потоків без втрат за точністю відновлення огинаючої сигналів вимагає використання складних фільтрів нижніх частот (ФНЧ), АЦП, методів цифрової фільтрації, стиску інформації і апроксимації відліків сигналів. Це пов’язано з тим, що частота дискретизації сигналів є функцією багатьох параметрів, тобто , де – частота дискретизації N-канального АЦП; – максимальна частота m-го сигналу з найбільш високочастотною складовою; – коефіцієнт степені підвищення частоти дискретизації -го сигналу в залежності від типу і порядку ФНЧ, значення розмаху пульсацій у смузі пропускання ФНЧ та значення подавлення сигналу в смузі подавлення ФНЧ; – максимальна кількість двійкових біт при кодуванні -го сигналу; – сумарна похибка тракту введення та обробки інформації m-го каналу. Таким чином, за точну і достовірну інформацію про характеристики сигналів, які підлягають тривалому контролю, необхідно "платити" формуванням суттєво підвищених інформаційних потоків, точними первинними апаратними засобами.
Оскільки у моніторинговій мережі канал зв’язку (КЗ) є спільним ресурсом, який суттєво впливає на роботу мережі, то його ефективне використання в значній мірі залежить від комплексу методів і алгоритмів введення , обробки, кодування та передачі даних, які реалізуються на об’єктах. У свою чергу ефективність багатофункціональної обробки та передачі інформації визначається математичними моделями оцінки станів об’єктів, методами і алгоритмами цифрової обробки та експрес-аналізу вибірок сигналів, а також методами захисту, маскування та передачі пакетів даних. Аналіз наукових джерел показав, що для визначення інформаційних образів поточних станів об’єктів доцільно в процесі тривалого спостереження за поведінкою об’єктів визначати і аналізувати динаміку внутрішніх характеристик вибірок первинних даних та динаміку статистичних характеристик сигналів. За інформативністю сукупність обчислених інтегральних і диференційних характеристик сигналів взаємодоповнюють одні одних і дозволяють достовірно описати динаміку станів об’єкта.
Важливою складовою обробки інформації на об’єктах є захист даних моніторингу від несанкціонованого доступу та їх підміни зловмисниками. Перевагу доцільно віддавати методам захисту інформації, які передбачають як програмну, так і апаратну реалізацію. Для зміни кодів (ключів) об’єктних систем (ОС) доцільне використання методів асиметричної криптографії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ОПЕРАТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ОБ’ЄКТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок