Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ особЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ особЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ

Назва:
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ особЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,06 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЛІННІЧЕНКО Олена Ростиславівна
УДК 612-083:616.233-002+616.34-008.87
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ особЛИВОСТІ ТА
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ
14.01.02 - внутрішні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Луганськ – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Путінцев Володимир Гнатович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2
Офіційні опоненти: доктор медичних наук Ячник Анатолій Іванович, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, провідний науковий співробітник клініко-функціональ-ного відділення
доктор медичних наук, професор Решетілов Юрій Іванович, Запорізька медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри терапії та гастроентерології
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія, кафедра факультетської терапії та ендокринології, МОЗ України (м. Дніпропетровськ)
Захист відбудеться “27” лютого 2004 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, 50-річчя Оборони Луганська, 1.)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, 50-річчя Оборони Луганська, 1.)
Автореферат розісланий “26” січня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор В.І. Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У всіх країнах світу, в тому числі в Україні (Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., 2003) відзначено зростання поширеності неспецифічних захворювань легень. В Росії економічні витрати через них складають 16,81 ум. од. на 1 жителя щорічно (Єрофеєв Ю.В. та співавтори, 2002). Основне місце в цій групі займає хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Створені за кордоном (Чуча-лин А.Г., 2002; Croxton T.L., 2002) та в Україні (Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002-2011 рр.) Державні Програми зниження захворюваності населення не знизили поширеності ХОБ. Причиною цього може бути недостатнє розуміння патогенезу захворювання, особливо при супутній патології (Фещенко Ю.І., 2002; Ячник А.І., 2002; Гаврисюк В.К., 2003). Дисбіоз товстого відділу кишечнику (ДБК) відноситься до найбільш розповсюд-жених патологічних процесів, що приєднуються до ХОБ, внаслідок тривалої багатокурсової антибактеріальної терапії (Бабак О.Я. та співавтори, 2000). На сучасному етапі поширеність ДБК серед хворих на ХОБ, формування в пацієнтів синдрому “взаємного обтяження” вивчені недостатньо. Умовами виникнення ДБК у хворих можуть бути несприятливі сані-тарно-гі-гіє-ні-чні фактори (Бабак О.Я., 1999), зниження імунітету (Пасієшвілі Л.М., 2002), нераціо-наль-не харчування, алкоголізм (Харченко Н.В., 2000), захворювання дуодено-пан-креа-то-біліар-ної зони, кишечнику (Camilleri M., 2001, Решетілов Ю.І., 2003).
Недостатня ефективність лікування пацієнтів із супутніми захворю-ваннями також є фактором, що сприяє зростанню розповсюдженості ХОБ (Фещенко Ю.І., 2003). Тому потрібний пошук засобів терапії, що мають комплексну дію та одночасно покращують перебіг як ХОБ, так і ДБК. До числа таких засобів належить індуктор синтезу ендогенного інтерферону циклоферон. У літературі відзна-чалася важлива роль порушень інтерфе-роно-генезу у роз-витку соматичних захворювань (Дранник Г.Н., 1998; Фролов В.М. та співавтори, 1998). Відомі про-тизапа-ль-на, імуномодулююча, інтерфероногенна якості циклоферону (Дзяк Г.В. та співавтори, 2001; Перцева Т.А., 2001). В лікуванні ДБК широко використовуються пробіотики (бактисубтіл, флонівін, ліо-філізати біфідобактерій, кишкової палички, молоч-но-кис-лих бактерій, суміш біфідо-бакте-рій та кишкової палички, біфідобактерій та ентерококів, хілак-форте та ін.). Недолі-ками пробіо-тиків є обмежена антагоністична активність, вузький спектр дисбіотичної корек-ції, залежність ефекту від життєздатності мікроорганізмів, що містяться, в деяких випадках негативна участь останніх в міжмікробній взаємодії в кишечнику (Харченко Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ особЛИВОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ, СПОЛУЧЕНОГО З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок