Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ

Назва:
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,05 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Чаплинська Наталія Володимирівна
УДК 616-071+616-08+616.12-009.72
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
14.01.11 - кардіологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Івано-Франківськ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор, Глушко Любомир Володимирович,
Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України,
кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор КУПНОВИЦЬКА Ірина Григорівна,
Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України,
кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології, завідувач кафедри
доктор медичних наук, професор, ДЕНИСЮК Віталій Іванович,
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України,
кафедра госпітальної терапії №2, завідувач кафедри
Захист дисертації відбудеться “12” жовтня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському державному медичному університеті за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7.
Автореферат розісланий “07” вересня 2007 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 20.601.01,
доктор медичних наук, професор О.І. Дєльцова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аналіз показників стану здоров’я населення України свідчить, що захворюваність та смертність від хвороб системи кровообігу залишаються високими (Безюк О.М., 2004). Питома вага ішемічної хвороби серця (ІХС) в структурі смертності від хвороб серцево-судинної системи сягає 54,1% (Корнева В.А., 2005). Щороку з приводу ІХС звертаються до лікарів у середньому близько 6 млн хворих. До 35-40 % хворих на ІХС страждають на стенокардію (Коваленко В.М., 2006).
За останні роки особливого значення набула запальна теорія атерогенезу, де ключова роль належить імунокомпетентним клітинам (Ватутин М.Т., 2000). Окремі вчені вказують на можливу роль цитокінів як посередників гуморальної міжклітинної взаємодії (Гавришева Н.А., 2003). Поряд із цим, чинники, що зумовлюють такі процеси, потребують детального вивчення. Більшість досліджень не залишають сумнівів щодо впливу порушень ліпідного спектру крові на розвиток атеросклерозу. В окремих працях висловлюється думка про участь модифікованих ліпопротеїнів (ЛП) як ініціаторів запального процесу при коронарному атеросклерозі (Лутай М.І., 2004). На сьогодні вивчаються питання про роль ендотеліальної дисфункції у виникненні атеросклерозу та дестабілізації атеросклеротичної бляшки, порушення балансу між гуморальними факторами, які мають потенційно захисні властивості (оксид азоту (NO), ендотеліальний фактор гіперполяризації, простациклін), і факторами, які пошкоджують судинну стінку (ендотелін - 1, тромбоксан - А2, супероксид-аніон) (Денисюк В.І., 2006). Не виключено, що в судинному руслі ендотеліоцити тісно взаємодіють з тромбоцитами, забезпечуючи локальний внутрішньосудинний гомеостаз, порушення якого може бути передумовою виникнення динамічного стенозу та ішемії (Купновицька І.Г., 2003). Все це обгрунтовує доцільність подальших наукових досліджень у цьому напрямі.
Досягти зменшення смертності від ІХС можливо шляхом впровадження нових схем лікування. Враховуючи роль місцевого і системного запалення при ІХС, пошук нових засобів терапії, які б впливали на механізми розвитку запального синдрому, порушення перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), мали б мембраностабілізуючі та вазопротекторні властивості, є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Фрагменти роботи проведено в рамках науково-дослідної роботи „Стандарти лікування ІХС, артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність, удосконалення, віддалені результати” № 0104U00398, яка виконується в Івано-Франківському державному медичному університеті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА ПЕРЕБІГУ РІЗНИХ ФОРМ СТЕНОКАРДІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок