Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ (соціально-філософський аналіз)

ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ (соціально-філософський аналіз)

Назва:
ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ (соціально-філософський аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ГАЛЬЧЕНКО Галина Іллівна
УДК [17.023:37.013.73] (043.5)
ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ
У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ
(соціально-філософський аналіз)
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Харків - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії та природничих дисциплін Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Сухіна Валентина Феофанівна,
Харківський гуманітарний університет
“Народна українська академія”,
завідувач кафедри філософії та
природничих дисциплін.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Степаненко Ірина Володимирівна,
Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди,
професор кафедри філософії;
кандидат філософських наук, доцент
Алексєєнко Алла Петрівна,
Харківський державний медичний
університет, завідувач кафедри
філософії, соціології та релігієзнавства.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України,
м. Київ.
Захист відбудеться “27“ жовтня 2005 року о 15 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К 64.702.05 при Харківському університеті Повітряних Сил за адресою: 61043, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д-606.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил за адресою: 61064, м. Харків, вул. Володарського, 46.
Автореферат розісланий “26“ вересня 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, професор Є. М. Мануйлов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Одна з найактуальніших проблем сучасного суспільства полягає в неспроможності сцієнтистської парадигми освіти забезпечити формування цілісної особистості, що здатна не тільки до індивідуальної самореалізації та конкурентної боротьби, а ще й до прояву вищих людських якостей, які відповідають її духовно-моральному розвитку і визначають світоглядну, громадянську і життєву позицію. Наукове знання, на засвоєння якого переважно орієнтує сучасна освітня парадигма, дедалі більше втрачає свою культурноосвітню, людинотворчу функцію, а наука виступає основою для створення промислових, економічних, політичних та інших технологій, орієнтиром для соціальних дій, але не для вирішення кардинальних проблем людського буття, осмисленості та призначення життя людини. Проте доречно припустити, що саме рівень духовно-морального розвитку окремої особистості і суспільства в цілому визначають спроможність людства до вирішення глобальних загальнолюдських проблем, які охопили сучасну цивілізацію і загрожують знищенню самого життя.
Чисельні соціальні проблеми, пов’язані зі споживацьким ставленням до життя, девальвацією духовно-моральних цінностей, загостренням проблеми самозбереження людства, яке нагромадило величезний потенціал самознищення, примушують відшукувати нові концептуальні підходи до освіти та виховання, які б орієнтували особистість на духовно-моральне самовиховання та самовдосконалення з метою збереження власної цілісності та ідентичності і сприяли подальшому розвиткові українського суспільства.
У зв’язку з цим є актуальним пошук основ для створення аксіологічної парадигми освіти, яка б дозволила протиставити ефемерним, розпливчастим та меркантильним ціннісно-смисловим орієнтирам сучасного життя цінності духовно-морального вдосконалення і змогла б не тільки їх декларувати, а зробити привабливими і затребуваними суспільством і особистістю.
Таким чином, актуальність дисертаційної роботи визначається необхідністю доведення пріоритетності духовно-моральної складової в цілісному розвиткові особистості, що має слугувати науково-методологічною основою побудови освітньо-виховної концепції у сучасному суспільстві.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане на кафедрі філософії та природничих дисциплін Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” у відповідності до академічної наукової комплексної теми “Формування інтелектуального потенціалу нації на зламі віків: економічні, політичні, соціокультурні аспекти”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ЯК УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ (соціально-філософський аналіз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок