Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,16 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
тернопільський державний педагогічний університет
імені володимира гнатюка
МАЦУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Індекс УДК 378.14
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
 
Тернопіль – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Лисенко Неллі Василівна,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника,
кафедра теорії та методики дошкільної освіти, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Фіцула Михайло Миколайович,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри педагогіки;
 
кандидат педагогічних наук, доцент
Руссол Вячислав Михайлович,
Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, ректор.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет
імені М.Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, кафедра педагогіки і методики початкового навчання, м.Вінниця.
 
Захист відбудеться ”27“ грудня 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса.
Автореферат розіслано “26“ листопада 2002р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Чайка В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Радикальні зміни в нашій державі, що спричинили серйозні гуманістичні зрушення в світогляді її громадян, ідеології, науці та культурі, зумовлюють необхідність підвищення якості освіти і виховання відповідно до системи цінностей демократичного суспільства.
У державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законі України ”Про освіту”, національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті формування та розвиток правової культури школярів розглядається у контексті вирішення основних завдань їх національного виховання: набуття молодим поколінням соціального досвіду; успадкування духовних надбань українського народу; досягнення високої культури міжнаціональних взаємин; формування у молоді незалежно від національності особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Практичне вирішення цих завдань, включаючи й завдання правового виховання учнів загальноосвітньої школи, потребує докорінного поліпшення професійної підготовки вчителів шляхом приведення їх змісту, форм і методів у відповідність із сучасними вимогами та здобутками психолого-педагогічної науки.
Загальні питання професійної підготовки майбутнього вчителя на різних етапах розвитку освіти висвітлювались у працях А.Алексюка, В.Кузя, І.Підласого, О.Пєхоти, О.Савченко, В.Семиченко, Р.Скульського, А.Фурмана, М.Ярмаченка та ін.
Проблеми підвищення кваліфікації вчителів і способи їх вдосконалення досліджували С.Гончаренко, А.Дьомін, І.Зязюн, В.Кравець, Н.Ничкало, А.Нісімчук, Г.Падалка, М.Фіцула.
Окремі аспекти формування ціннісно-правових орієнтацій особистості обгрунтували В.Алексєєв, В.Афанасьєв, В.Водзинська, Н.Волкова, М.Казакіна, Ю.Кулюткін, В.Сайко, Г.Сухобська.
Питаннями формування правової культури та правової свідомості майбутнього вчителя займаються Г.Васянович, М.Городиський, В.Оксамитний, М.Подберезський, І.Романова та ін.
Однак проблема підготовки майбутнього вчителя до правового виховання молодших школярів ще не була предметом спеціального наукового вивчення.
Реформування освіти в Україні ініціює таку підготовку педагогів, яка б не лише відбивала специфіку їх професійної діяльності, а й оптимально задовільняла різноплановість виховання зростаючої людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок