Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону

Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону

Назва:
Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,36 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МЕЛЬНИК МАР’ЯНА ІВАНІВНА
УДК 330.322:332.1:330.43
Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону
Спеціальність: 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і
регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Львів - 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України
 
Науковий керівник :
Офіційні опоненти:
Провідна установа: | доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
ДОЛІШНІЙ Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень
НАН України, директор
доктор економічних наук, професор ТОЧИЛІН Віктор Олександрович, Інститут економічного прогнозування
НАН України, завідувач відділу
кандидат економічних наук
ІЩУК Світлана Олексіївна
Інститут регіональних досліджень
НАН України, старший науковий співробітник
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України,
відділ проблем регіональної економіки (м.Київ)
 
Захист дисертації відбудеться „11” квітня 2005р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “11 ” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стратегія економічного зростання України та її регіонів передбачає проведення на інноваційній основі глибоких структурних перетворень в економіці країни, формування ринкового середовища на засадах конкурентних відносин у всіх сферах економічної діяльності, що вимагає відповідних інвестицій.
В умовах гострої міжнародної конкуренції на ринку капіталів, внаслідок постійного перевищення попиту над їх пропозицією, важливою та актуальною проблемою постає формування сприятливого інвестиційного середовища, тобто створення умов для підвищення інвестиційної активності вітчизняних та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності. Визначальними чинниками цього процесу є новітні явища суспільно-економічного розвитку, пов’язані з поширенням глобалізаційних процесів та проявом ознак постіндустріального суспільства; формування особливих соціально-економічних відносин, що виникають в умовах реалізації державної регіональної політики.
Поглиблення міжрегіональних диспропорцій у рівні забезпечення територій інвестиційними ресурсами вимагає дослідження регіональних особливостей та факторів формування інвестиційного клімату, оцінки існуючих тенденцій та здійснення прогнозних передбачень його трансформації.
Вагомий внесок у вивчення проблем оптимізації інвестиційних процесів, факторів формування інвестиційного клімату, як на національному, так і на регіональному рівні здійснили такі вітчизняні науковці як Бажал Ю.Н., Бандур С.І., Бєлєнький П.Ю., Бланк І.А., Бойко Є.І, Гаврилюк О.В., Геєць В.М., Герасимчук М.С., Голикова В.І., Губський Б.В., Долішній М.І., Заяць Т.А., Іщук С.О, Карпінський Б.А., Кваснюк Б.Є., Клебанова Т.С., Козоріз М.А., Кораблина С.А., Кузьмін О.Є, Лесечко М.Д., Лукінов І.І., Лук’яненко Д.Г., Ляшенко В.І., Мамутов В.К., Мокій А.І., Музиченко А.С., Панченко Є.Г., Пересада А.А., Пила В.І., Пинзеник В.М., Писаренко С.М., Письмак В.П., Побурко Я.О., Реверчук С.К., Сиденко В.Р., Степанкова Т.М., Терон І.В., Точилін В.О., Філіпенко А.С., Чемерис О.М., Чумаченко Н.Г., Шевчук В.Я., Школа І.М. та інші.
В Україні проблеми інтенсифікації інвестиційних процесів неодноразово ставали предметом наукових пошуків, які здебільшого стосувалися дослідження макроекономічних чинників інвестиційної привабливості, розробки інструментів залучення іноземних інвестицій, аналізу окремих аспектів інвестиційних процесів на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання Інвестиційного клімату регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок