Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,01 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ЖУРАВЛЬОВА МАРИНА БОРИСІВНА
УДК 65.01:334.7.012.64
ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Спеціальність 08.06.01. — економіка підприємства і організація виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ-2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті аграрної економіки УААН
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент Парсяк Володимир Никифорович, Інститут аграрної
економіки УААН, старший науковий співробітник
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, Романова Лідія Василівна, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, завідувач кафедри маркетингу і менеджменту
доктор економічних наук, доцент Зіновчук Віталій Володимирович, Інститут аграрної економіки УААН, головний науковий співробітник
Провідна установа: | Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки підприємств, м. Одеса
 
Захист відбудеться "13" червня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03127, м.Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.
 
Автореферат розісланий "11 " травня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Пулім В.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Докорінна структурна перебудова економіки України та її аграрного сектора можлива, зокрема, за умови ефективного функціонування підприємництва. Одним з основних шляхів розбудови нового господарського середовища є створення мережі малих та середніх підприємницьких структур, здатних стимулювати розвиток конкуренції, сприяти пом’якшенню наслідків реструктуризації великих підприємств, забезпечити стабільність суспільства завдяки становленню нового соціального прошарку продуцентів-власників.
Держава докладає певних зусиль для створення сприятливих умов успішної роботи малих та середніх підприємств, і перш за все, в агропромисловому виробництві, але темпи їх розвитку поки що невисокі, особливо порівняно з країнами з розвинутою ринковою економікою. Значною мірою це є наслідком недосконалості управління на малих та середніх підприємствах (МСП) і, насамперед, планування.
Розробкою теоретичних і методологічних питань внутрішньофірмового планування займалися вітчизняні та зарубіжні вчені Р. Акофф, М.М. Алексєєва, І. Ансофф, М.І. Бухалков, Л.Я.Зрібняк, Б. Карлоф, Г. Кунц, О. Лобанова, В.М. Нелеп, С.О’Доннел, С.Ф. Покропивний, Р.Б. Тян, Р. Хаммер, інші. Проблемам становлення та розвитку, окремим сторонам діяльності МСП, в тому числі в агропромисловому комплексі, присвячені дослідження З.С. Варналія, П.І. Гайдуцького, В.Г. Герасимчука, В.В. Зіновчука, Ю.О. Клочка, Ю.С. Коваленка, В.І. Криворучка, М.Й. Маліка, В.А. Пуліма, Л.В. Романової, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.В. Юрчишина та інших. Проте ряд аспектів планування господарської діяльності саме на малих та середніх підприємствах вивчено недостатньо, відсутнє його цілісне методичне обгрунтування. В сукупності перелічене зумовило своєчасність і актуальність дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до реалізації положень Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності", Цільової регіональної програми підтримки підприємництва у Миколаївській області та є складовою частиною тематичного плану науково-дослідних робіт Лабораторії економічних проблем розвитку малого (середнього) підприємництва УДМТУ.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обгрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо планування на малих та середніх підприємствах як засобу підвищення ефективності їх діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок