Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Назва:
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,16 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МАСНА Орислава Іванівна
УДК 336.77:338.3
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Єлейко Василь Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економетрії
та статистики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мороз Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри банківської справи;
кандидат економічних наук, доцент
Колісник Марія Костянтинівна,
Національний університет
„Львівська політехніка”,
доцент кафедри фінансів
Захист відбудеться “ 25 ” червня 2008 року о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “ 23 ” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник І. З. Сторонянська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах ринкової економіки України важливого значення набуває проблема фінансового забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу, фінансові ресурси яких доволі обмежені. Одним із важливих джерел фінансування розвитку підприємництва є надання мікрокредитів вітчизняними банками та різного роду фондами і небанківськими фінансово-кредитними установами, а також іноземними банківськими інститутами і фондами.
Актуальність дослідження цих проблем посилюється ще й тим, що повільність і суперечливість просування України шляхом ринкових реформ значною мірою зумовлені саме недооцінкою ролі та значення малого та середнього бізнесу як структуроутворювального елемента ринкової економіки.
Дослідженням становлення та розвитку малих підприємницьких структур присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених, зокрема: Р. Кантільйона, А. Маршалла, Д. Рікарда, Ф. Хайєка, О. Шулуса, Й. Шумпетера, А. Блінова, В. Гейця, В. Голікова, І. Лукінова, С. Мочерного, В. Новікова, В. Савченка, В. Савчука, О. Турчинова, А. Чухна та інших.
Дослідженням механізмів фінансового забезпечення мікрокредитування сфери малого та середнього бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки займались учені-економісти: О. Барановський, З. Варналій, М. Долішній, В. Єлейко, М. Козоріз, М. Колісник, М. Крупка, А. Мороз, С. Реверчук, Т. Смовженко, С. Соболь та інші.
Однак проблема фінансового забезпечення мікрокредитування малого і середнього бізнесу у вітчизняній літературі та публікаціях науковців недостатньо розроблена і висвітлена. Брак наукових праць, які б комплексно розглядали та ґрунтовно відображали: економічну природу, роль та місце малого підприємництва в економічному розвитку як регіонів зокрема, так і держави загалом; проблему фінансового забезпечення і особливо мікрокредитування малих підприємств; стан та джерела формування фінансових ресурсів для кредитування малого підприємництва; вплив малого підприємництва на загальний розвиток економіки.
Необхідність дослідження фінансового забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні зумовлена його високою соціально-економічною роллю та недостатнім науково-теоретичним, методичним та організаційно-економічним обґрунтуванням.
Усе зазначене вище свідчить, що дослідження проблеми фінансового забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу та його мікрокредитування є важливим і актуальним, що й зумовило вибір теми наукового дослідження, її зміст і структуру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок