Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,65 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тарасенко Світлана Євгенівна
УДК 631.3(075.8):621
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського
виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Бойко Анатолій Іванович,
Національний аграрний університет, завідувач кафедри конструювання машин
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Пастушенко Сергій Іванович,
Миколаївський державний аграрний університет, декан факультету механізації сільського господарства, завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки
кандидат технічних наук
Козирєв Сергій Миколайович,
Національний науковий центр „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” УААН, завідувач лабораторії ергономіки та техніки безпеки
Провідна установа - Кіровоградський національний технічний університет, кафедра сільськогосподарського машинобудування, Міністерство освіти і науки України,
м. Кіровоград
Захист дисертації відбудеться „27” вересня 2005 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.06 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчаль-ний корпус №3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграр-ного університету за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, нав-чальний корпус №4, кімната 41
Автореферат розісланий „26 ”серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Войтюк Д.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Трактори, кормо-, зерно-, бурякозбиральні комбайни та інші сільськогосподарські машини, що розробляються і використовуються у вітчизняному сільському господарстві, обладнані кабінами, які не повністю відповідають сучасним вимогам щодо забезпечення повітряно-теплових режи-мів. Один з їх головних недоліків полягає в тому, що в їх конструкціях не в пов-ній мірі вирішені питання створення необхідних, достатньо комфортних умов праці обслуговуючого персоналу. Спостерігаються значні нерівномірності роз-поділення швидкостей і температур повітря, які супроводжуються недоцільни-ми втратами енергії при організації обмінних процесів. Фактори, які визнача-ють повітряно-теплові режими, накладаючись один на одного, обумовлюють склад-ність тепломасообміну в замкненому відносно невеликому об’ємі високих кабін сільськогосподарських машин.
До теперішнього часу не розроблена методика комплексного дослідження даних режимів в кабінах тракторів і сільськогосподарських машин з урахуван-ням основних факторів, які передумовлюють їх внутрішній мікроклімат. Повіт-ряні і теплові процеси, що проходять в кабінах, в значній мірі визначаються їх конст-руктивною формою, засобами захисту і збереження теплових потоків, а також оптимальною кількістю і розташуванням повітряно-теплових джерел.
Зменшення витрат енергії при забезпеченні комфортних умов роботи опе-ра-торів в кабінах сприятиме підвищенню продуктивності праці і ефектив-нішому використанню сільськогосподарської техніки. Однак вирішення постав-лених за-дач в значній мірі стримується відсутністю наукових досліджень і обґрун-тованих рекомендацій для проектування кабін. Викладене вказує на ак-ту-альність даної проблеми і на необхідність проведення додаткових досліджень в цьому напрямку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-цій-на робота виконана на кафедрі конструювання машин Національного аграрного університету (НАУ) у відповідності до плану науково-дослідних ро-біт за держбюджетною тематикою: „Розробка методів підвищення надійності вузлів і деталей сільськогосподарської техніки та новітніх технологій її про-ек-ту-вання і виготовлення”.
Мета роботи – забезпечення комфортних умов праці шляхом опти-ма-льного проектування енергозберігаючих кабін тракторів і самохідних сільсь-когосподарських машин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ КАБІНИ З ПОЛІПШЕННЯМ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ САМОХІДНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок