Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

Назва:
ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,98 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
УДОВЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 159.9.316.61:159.922
ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі соціальної роботи факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Максимова Наталія Юріївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри соціальної роботи
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри соціальної психології
кандидат психологічних наук, доцент
Бевз Галина Михайлівна,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України, докторант кафедри педагогіки вищої школи та
прикладної психології
Захист дисертації відбудеться “26” вересня 2007 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ - 33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту психології імені Г.СКостюка АПН України.
Aвтореферат розіслано “25 ”серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Г.О. Балл |
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Безплідність жінок є однією з найгостріших проблем репродуктивної медицини не тільки у нашій країні, але й в усьому світі, і має тенденцію до зростання. За даними Міністерства охорони здоров’я безплідність стосується від 6–8% до 18–20% сімей у різних регіонах України, що узгоджується зі статистикою ВООЗ, згідно з якою кількість безплідних пар становить 7–15% від усіх пар репродуктивного віку (18–49 рр.).
В останнє тридцятиліття у практиці лікування безплідності, яке на сьогодні на-лежить до пріоритетних завдань державної політики, відбулися позитивні зрушення завдяки розвитку і впровадженню у практику репродуктології допоміжних репродук-тивних технологій (ДРТ), зокрема запліднення in vitro, які асоціюються для жінки з останньою надією завагітніти і стати матір’ю.
Участь у програмах ДРТ пов’язана з важкими не тільки фізичними, але й психо-логічними стражданнями. Тим часом сучасний стан розробки психологічних про-блем безплідності у жінок, які послуговуються ДРТ, у вітчизняній науці характе-ризується відсутністю ґрунтовних емпіричних досліджень (порівняно з досвідом зарубіжних, у тому числі російських, колег).
За рубежем здійснено чимало досліджень психологічних проблем безплідності при заплідненні in vitro, проте усі вони стосуються лише окремих аспектів проблеми, зокрема тих, що відносяться до соціальної (В.В.Ніколаєва, Г.А.Аріна, Є.Б.Айвазян, М.В.Маклакова; M.Fekkes, J.N.Filetto, C.S.Hahn, I.Laffont, M.Tarabusi) і когнітивної сфер (M. Bar-Hava, S.Sonawalla) та емоційних і психосоматичних аспектів (L.Ander-heim, C.Bindt, J.Boivin, R.J.Edelmann, B.S.Kee, H.Kentenich, H.Klonoff-Cohen, D.KoM.E.Seibel, P.Thiering). Проте, як зазначала Б.В.Зейгарник, патологічні зміни особистості торкаються, в першу чергу, її ціннісно-смислової сфери. Однак вивчення безплідних жінок з точки зору ціннісно-смислових орієнтацій поки що не стало предметом спеціального теоретичного і емпіричного дослідження.
Відсутність в Україні розвиненої практики надання психологічної допомоги безплідним жінкам, які послуговуються ДРТ, об’єктивна необхідність у розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій для розв’язання психологічних проб-лем вказаної категорії жінок обумовили вибір теми даного дослідження. Не-обхідність ураху-вання специфічних соціально-культурних особливостей (T.Appleton, J.Schmid) посилює актуальність дослідження психологічних аспектів заплід-нення in vitro у нашій країні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок