Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,75 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Битківська Ярина Володимирівна
УДК 811.161.2’373.23
ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі українського та загального мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Ґрещук Василь Васильович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюга Левко Михайлович,
Інститут українознавства
імені І. Крип’якевича НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Кислюк Лариса Павлівна,
Інститут мовознавства
імені О. О. Потебні НАН України,
науковий співробітник
Захист відбудеться «23» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.02 при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79)
Автореферат розіслано «20» травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук,
доцент Н.Я.Тишківська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Вплив англійської мови як панівного фактора глобалізаційного процесу помітний у всіх сферах мовної комунікації. Значне поповнення англійськими запозиченнями спостерігається в публіцистиці, мові реклами, в корпоративній лексиці, технічній термінології, різноманітних сленгах. Англізми застосовуються не тільки для позначення нових реалій, але й замінюють, витісняють питомі слова. Такий активний вплив англійської лінгвосистеми на мовну свідомість носіїв української мови зумовлює відповідні наукові дискурси та стимулює пильний інтерес мовознавців до проблеми запозичення.
Питанням контактології присвятили роботи такі зарубіжні учені, як Г. Пауль, А. Мартіне, У. Вайнрайх, С. Томсон, Р. Філіпович, Й. Айдукович, Л. Щерба, Л. Крисін, Г. Казарян, А. Молодкін, К. Єрьоміна, Е. Біржакова та ін.  В україністиці явища запозичення висвітлені в працях Ю. Жлуктенка, Б. Ажнюка, О. Муромцевої, С. Семчинського, Н. Клименко, Є. Карпіловської, Н. Скибицької, О. Стишова, В. Сімонок, А. Ґудманяна, О. Чередниченко, А. Архипенко, Г. Сергеєвої, Л. Кислюк, І. Каминіна та ін. Зокрема, етапи і ступені адаптації запозичень стали предметом дослідження А. Архипенко, І. Каминіна, О. Саакяна; проблеми функціонування запозичень у лексико-семантичній системі мови-реципієнта розглянули О. Стишов, Т. Полякова, Н. Попова. Характером взаємодії мов у контакті цікавились Ю. Жлуктенко, Л. Лазаренко, А. Архипенко, О. Чередниченко. Поповнення термінологічної лексики запозиченнями досліджували А. Олійник, О. Лисенко, С. Федорець, О. Боровська, Г. Сергеєва. Структуруванню запозиченої лексики за тематичними групами присвячені праці О. Муромцевої, Д. Мазурик, В. Сімонок, Л. Чурсіної. На словотвірному потенціалі запозичень зосередили увагу Н. Клименко, Н. Скибицька, Є. Карпіловська, О. Стишов, Л. Кислюк, Д. Мазурик, Л. Чурсіна. Особливості адаптації запозиченої лексики на різних мовних рівнях вивчали А. Ґудманян, О. Муромцева.
І все ж, попри динаміку збільшення кількості праць у дослідженні запозичень, зокрема англізмів, перед мовознавцями залишилася ще низка питань, які потребують системного вивчення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСВОЄННЯ І РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ аНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок