Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ

АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ

Назва:
АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,68 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Шуруб Юрій Вікторович
УДК 62-83:621.313.33
АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД
З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ
Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Войтех Олександр Арсенійович, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України.
Офіційні опоненти:
-
доктор технічних наук, професор Повстень Віктор Олександрович, професор кафедри електротехніки Національного авіаційного університету Міносвіти і науки України;
-
кандидат технічних наук, доцент Мамалига Володимир Михайлович, доцент кафедри енергоресурсозбереження Промислової академії Держкомітету промислової політики України.
Провідна установа – Національний технічний університет України “КПІ” Міносвіти і науки України, кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок.
Захист дисертації відбудеться “3” липня 2001 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України за адресою: 03680, м.Київ-57, проспект Перемоги, 56, тел.446-91-15.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту електродинаміки НАН України (03680, м.Київ-57, проспект Перемоги, 56).
Автореферат розіслано “30” травня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.С.Федій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вступ. Трифазнi асинхроннi двигуни (АД) з короткозамкненим ротором малої потужностi знаходять масове застосування в рiзних галузях промисловостi i сiльського господарства завдяки високiй надiйностi, простотi обслуговування, малiй цiнi. Ускладнювання технологiчних вимог з боку виробничих механiзмiв та необхiднiсть вирiшення соцiально-економiчних проблем обумовлюють проблему бiльш широкого застосування регульованого асинхронного електроприводу (ЕП), пiдвищення якості технологiчних процесів без значних втрат енергетичних та матерiальних ресурсiв. Врахування всiх протирiч i вимог при створеннi оптимальної електромеханiчної системи - дуже складне i в бiльшостi випадкiв невирiшене питання. Тому задача максимального пристосування АД до вимог конкретного приводу розв`язується методом синтезу систем ЕП з врахуванням заданих показникiв якостi регулювання i найбiльш простих схемотехнiчних рiшень на доступнiй елементнiй базi. При цьому безперечним фактором ефективностi в умовах ринкової економiки перехiдного перiоду є мiнiмальний термiн окупностi витрат на регульований ЕП.
Актуальність теми. Одним iз шляхiв розширення межi застосування регульованих асинхронних ЕП малої потужностi у сферi аграрного виробництва та житлово-комунального господарства, враховуючи iснуючу систему електроживлення та невисоку якiсть електроенергiї в цих галузях, є застосування нетрадицiйних трифазно-однофазних ЕП - включення обмоток статора трифазного АД з конденсатором на однофазну мережу живлення через однофазний тиристорний перетворювач напруги (ОТПН). Така система ЕП, маючи переваги асинхронного конденсаторного двигуна (АКД) в напрямi енергетичних характеристик, при деяких умовах забезпечує прийнятнi регулювальнi характеристики ЕП. Бiльш простi i дешевшi ЕП по системi ОТПН-АКД вiдповiдають вимогам значного числа споживачiв, для яких можливості ЕП з перетворювачами частоти були б надмірними.
Разом з тим, через підвищені втрати енергії iснують обмеження для застосування системи ОТПН-АКД. Оптимальні рішення можуть бути тiльки при комплексному дослiдженні ЕП з врахуванням параметрiв АД, напруги живлення та навантаження. Особливої уваги потребують механізми з вентиляторним моментом опору, на долю яких припадає до 60% встановленої потужності двигунів.
Незважаючи на чисельнi публiкацiї, що вiдображають накопичений досвiд багаторiчних дослiджень як несиметричних режимiв асинхронних двигунiв, так i систем тиристорного електроприводу з фазовим керуванням, залишаються невирiшеними ряд наукових, технiчних i економiчних питань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АСИНХРОННИЙ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД З ТИРИСТОРНИМ КЕРУВАННЯМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок