Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,20 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЗУБОК Дмитро Ігоревич
УДК 616.314.7- 008.1
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ
ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
14.01.22 – стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
 
Одеса – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті стоматології Академії медичних наук України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Косенко Костянтин Миколайович,
Інститут стоматології АМН України, директор
 
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Вакуленко Василь Іванович,
Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри загальної стоматології факультету післядипломної освіти
доктор медичних наук, професор Безруков Сергій Григорович,
Кримський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургічної стоматології
Провідна установа:
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава
 
Захист відбудеться " 8 " липня 2002 року о 1430 годині на засі-дан-ні спеціалізованої вченої
ради Д 41.563.01 в Інституті стомато-логії АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).
Автореферат розісланий " 7 " червня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Лікування хворих з хронічними запально-деструк-----тивними процесами у періапікальних тканинах залишається актуаль--ною проблемою хірургічної стоматології. Це пов'язано з великою пи-то-мою ва--гою хронічних періо-дон-титів (15-30 %) і прикореневих кіст (7-12%) серед усіх захворювань щелепно-лицьової ділянки та кількістю неза-до-вільних резуль-татів лікування, як безпосередньо після операції, так і від-да-лених за терміном [Солнцев А.М., Тимофеев А.А.,1989; Яковлева В.И. с соавт.,1995; Тимофеев А.А.,2000; Sanchis J.M. et al.,1998; Nair P.N.,1998]. Аналіз причин нев-далого лікування хворих свідчить, що прогрес у цьому питанні повин-ний бути пов'язаний з удосконаленням техно-логії хірургічних втручань і створен-ням оптимальних умов для реге-не-рації кісткової тканини, віднов-лен-ня ціліс-нос-ті й функціі кістки. Це особливо важливо при великих розмі-рах кіст-ко-во-го дефекту щелеп, який зали-шається після операційного втру-чан-ня, тому що довкола нього репа-ра-тивні процеси пригноблені внаслідок часто-го розвитку запалення, що спостерігається у 47-56 % пацієнтів [Бакиев Б.А., 1986].
Незважаючи на наявність великої кількості різноманітних опера-тив-них мето-дик, у щоденній практиці амбулаторного хірурга превалюють операції цистектомії чи видалення гранульом із одномоментною резекцією верхівок коре-нів причинних зубів [Бакиев Б.А., 1986; Kroger E., Wurthington P., 1991]. Одним із протипоказань до операції даного типу є занурення кореня зуба в порож--нину кісти більш ніж на 1/3 його довжини. Резекція верхівок коренів зубів сприяє їхній ранній утраті. Пріоритетним завданням хірургічного ліку-ван-ня таких хворих є збереження функції зубів, розташованих у зоні дест-рук-тивних змін [Левкович А.Н., 1983; el-Swian J.M., Walker R.T., 1996].
При проникненні прикореневих кіст у верхньо----щелепну пазуху потрі-бен диференційований підхід до хірур-гіч-но-го лікування. В даний час при цьому найбільш широко використовується ороназальна цистотомія, але вона далеко не завжди приводить до повного вилікування і віднов-лення структури кісткової тканини в зоні опера-тив-ного втручання, що змушує шукати шляхи удосконалення опера-тив-них методик [Silvestre A. et al., 1995].
За останні роки в клінічній практиці для заповнення кісткових дефек--тів ще-леп усе ширше стали використовувати остеопластичні мате-ріали спря---мованої дії на основі гідроксилапатиту [Бурдули М.П.,1990; Тимофеев А.А. с соавт.,2000; Kroger E., Wurthigton O.,1991; Takase T. et al.,1996]. До деяких з них можуть бути додані антибіотики або інші антимікробні засоби в залеж-нос-ті від чутливості мікро-орга-ніз-мів, вегетуючих у вогнищі запалення, що зна-ч-но розши-рює діапазон лікувальної дії остеопластичних засобів і пока-зання до засто-су-вання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ ТА ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок