Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,14 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АНДРУШКО Андрій Манолійович
УДК 658.802: 63
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 –
Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Львівського державного аграрного універсистету Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Горбонос Федір Володимирович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Пархомець Микола Кирилович,
Тернопільський національний
економічний університет,
завідувач кафедри аграрного бізнесу;
кандидат економічних наук, доцент
Поперечний Степан Іванович,
Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького,
завідувач кафедри маркетингу.
Захист відбудеться 20 травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1.
Автореферат розісланий “ 17” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент О.А. Біттер


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Орієнтація розвитку економіки України на інте-грацію у світове співтовариство та широкомасштабне впровадження ринкових відносин вимагають радикальних структурних змін в економічному потенціалі суб’єктів господарювання та адекватної політики підвищення ефективності їх господарської діяльності. Удосконалення управління матеріальними, фінан-совими та інформаційними потоками містить значний потенціал росту ефектив-ності діяльності підприємств внаслідок застосування нових прогресивних мето-дів і підходів.
Необхідність адекватного реагування управлінських процесів на зміну умов функці-онування та підвищення ефективності постачальницько-збутових заходів зумовлює постійну зацікавленість вітчизняних товаровиробників до процесів матеріального постачання вироб-ництва та збуту виготовленої про-дукції як важливих функціональних складових діяльності підприємства. Зважаючи на те, що від ефективної організації постачання та збуту залежить виробнича програма підприємства і результати його господарської діяльності, можна конста-тувати надзвичайну актуальність ґрунтовного дослідження цих процесів. Ця проблематика знайшла відображення в працях багатьох вітчи-зняних і зарубіжних науковців: Є.С.Бар-вінської, П.С.Березівського, О.Гад-жинського (Польща), Ф.В.Горбоноса, Т.Г.Дудара, Ю.Ф.Єлі-зарова (РФ), В.В.Зі-новчука, А.Г.Кальченка, О.І.Карого, Ф.Котлера (США), Дж.Коула (США), О.П.Крайник, В.В.Липчука, Ю.В.Огерчука, М.К.Пархомця, Н.В.Поліщук, С.І.Поперечного, Х-К.Пфоля (ФРН), П.Т.Саблука, І.В.Сороки, Г.В.Черевка, В.С.Шебаніна та ін.
Водночас у дослідженнях проблем організації постачальницько-збутової діяльності українських сільськогосподарських підприємств на засадах ме-неджменту та маркетингу недостатньо уваги приділяється відповідності орга-нізаційних структур управління стратегічним цілям організації, відсутня адаптована до українських умов методика управління процесами матеріально-технічного постачання та збуту готової продукції та методика обліку витрат на ці види діяльності. Інформація про управління та форми організації пос-тачальницько-збутової діяльності потрібна також для формування політики матеріально-технічного забезпечення виробництва й збутової політики як складових маркетингової діяльності підприємства. Трансформація економічних процесів в Україні спричинила об’єктивну потребу в подальшій розробці теоретичних і методико-прикладних засад удосконалення організації поста-чальницько-збутової діяльності та управління постачальницько-збутовими вит-ратами з метою координації та контролю логістичних витрат підприємства, оцінки рівня їхнього впливу на показники діяльності підприємства в розрізі якісних і кількісних параметрів, а також своєчасного й адекватного кори-гування їх обсягу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок