Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,82 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Наумчук Олександр Миколайович
УДК 626.82-52
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ
НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
06.01.02 – сільськогосподарські меліорації
(технічні науки)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Рівне – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент
Пастушенко Володимир Йосипович,
Національний університет водного господарствата природокористування, доцент кафедри електротехніки і автоматики.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Лазарчук Микола Олексійович,
Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри гідромеліорацій;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Чалий Борис Іванович,
Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук, завідувач відділом меліорації перезволожених земель.
Захист відбудеться “3” липня 2007 р. о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 в Національному університеті
водного господарства та природокористування (НУВГП)
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУВГП за адресою:
м. Рівне, вул. Приходька, 75.
Автореферат розісланий “1” червня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
к.т.н., доцент Востріков В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Осушені землі в Україні становлять 3,2 млн. га, майже 70% мають закритий дренаж, на 1,1 млн. га застосовується двобічне регулювання водного режиму. Однак технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних систем через збиткову діяльність більшості сільгоспвиробників потребує його покращення шляхом модернізації та докорінної реконструкції. Крім того, через незадовільний технічний стан меліоративної мережі в посушливі роки не на всій площі використовуються за призначенням системи двобічної дії.
Існує потреба відновлення ефективного функціонування наявних меліоративних систем на осушуваних землях, що не повною мірою забезпечується шляхом використання ручного режиму водорегулювання. При цьому більшість існуючих засобів водорегулювання потребують удосконалення у напрямку покращення точності і швидкодії регулювання рівнів води. Тому є необхідність удосконалити процеси водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах за рахунок використання сучасних автоматичних гідравлічних регуляторів, які могли б здійснювати регулювання у відкритих і закритих мережах.
Актуальність теми узгоджується з “Комплексною програмою розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року”, де одним з головних завдань є удосконалення систем управління технологічними процесами та впровадження новітніх технологій і технічних засобів при комплексній реконструкції, модернізації та експлуатації меліоративних систем.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася за держбюджетною темою “Розробка конструкції модульної осушувально-зволожувальної системи на основі гідравлічної автоматизації”, державна реєстрація теми №0103U008255, та за кафедральною темою “Розробка і дослідження засобів автоматизації технологічних процесів” (1999-2006 рр.), в яких автор приймав участь як виконавець.
Мета і завдання досліджень. Мета роботи полягає в удосконаленні технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах шляхом наукового обґрунтування та розроблення більш досконалих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
- аналіз та теоретичне узагальнення ефективності існуючих технологій водорегулювання, сучасних технічних засобів регулювання рівнів ґрунтових вод, способів визначення параметрів рівневого режиму і методів їх розрахунку;
- розробка уніфікованих конструкцій засобів гідравлічної автоматизації для регулювання закритих і відкритих мереж та методів розрахунку їх конструктивних елементів;
- дослідження характеру впливу засобів автоматизації на ефективність технологій водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах;
- проведення комплексних досліджень на основі лабораторного, польового та машинного експериментів, для наукового обґрунтування впливу гідрорегуляторів на ефективність водорегулювання та визначення їх раціональних параметрів;
- удосконалення методу розрахунку зміни напору в дренажній мережі для регулювання рівнів ґрунтових вод при різних режимах водорегулювання з урахуванням багатошарової структури ґрунтів, фільтраційних властивостей дренажу та вирощуваних сільськогосподарських культур;
- розробка математичних моделей взаємодії засобів гідравлічної автоматизації з регулювальною мережею;
- виробнича перевірка та оцінка ефективності застосування розроблених гідрорегуляторів, техніко-економічне обґрунтування й інвестиційна оцінка використання засобів гідравлічної автоматизації для удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок