Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (60-ті рр. XIX – початок XX ст.)

УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (60-ті рр. XIX – початок XX ст.)

Назва:
УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (60-ті рр. XIX – початок XX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,26 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ДУТЧАК ІННА ГРИГОРІВНА
УДК: 94 (477.85) “18”/ “19”: 329.78
УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ
(60-ті рр. XIX – початок XX ст.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Добржанський Олександр Володимирович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
декан історичного факультету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Баженов Лев Васильович,
Кам’янець-Подільський державний університет,
професор кафедри історії України
кандидат історичних наук, доцент
Шумський Іван Іванович,
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
заступник декана історичного факультету
Провідна установа Інститут історії України НАН України,
відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.
Захист відбудеться 10 жовтня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий 5 вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ротар Н.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми дослідження. І в кількісному, і в якісному відношенні молодь у всі часи була своєрідним каталізатором суспільних перетворень. Проведені протягом останніх років дослідження свідчать про досить невисокий рейтинг серед молоді України таких цінностей, як патріотизм, любов до Батьківщини, відданість ідеї національного відродження. Це не може не хвилювати, бо саме на фундаменті національної ідеї можна формувати ментальність молодих громадян і сподіватися на їх активну участь у практичній реалізації соціально-економічних і політичних реформ. Тому сьогодні зростає значення національного виховання, складовою реформування якого згідно з державною національною програмою “Освіта” (“Україна XXІ століття”) є розвиток молодіжних організацій. Корисний досвід діяльності був накопичений молодіжними товариствами в другій половині XIX – на початку XX ст., коли відбувалися процеси їх організаційного становлення, розроблялися і перевірялися на практиці різноманітні форми роботи. Ознайомлення з ним сприятиме прогнозуванню подальшого розвитку сучасного молодіжного руху, відновленню забутих традицій, застосуванню випробуваних часом форм і методів роботи. На сьогоднішній день у вітчизняній історичній науці в цілому розкриті основні характерні риси українського молодіжного руху, що дає можливість ретроспективно у найзагальніших рисах уявити історію його розвитку. Однак регіональні особливості, більш конкретизовані на певному історичному відрізку часу, залишаються маловивченими. Створенню цілісної об`єктивної картини українського молодіжного руху в динаміці його розвитку сприятиме дане дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі історії України Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича і є складовою частиною науково-дослідної програми “Актуальні питання історії, історіографії та культури України XVII – ХХ ст.” Номер державної реєстрації 0199U001874.
Мета і завдання дослідження. Виходячи з актуальності, ступеня наукової розробки теми, автор ставить за мету дати узагальнюючу характеристику виникнення та розвитку українського молодіжного руху на Буковині у 60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст.
Для досягнення вказаної мети в роботі передбачено вирішити такі завдання:
з`ясувати об`єктивні передумови і фактори, що сприяли зародженню та розвитку українського молодіжного руху на Буковині у зазначений період;
описати структуру та визначити організаційні засади, на яких ґрунтувалася діяльність українських молодіжних об`єднань;
проаналізувати зміст, форми і методи основних напрямів роботи української молоді, її роль у національно-культурному розвитку українського населення краю;
розкрити характер взаємин української організованої молоді Буковини з молоддю інших національностей краю та українською молоддю Галичини і Наддніпрянщини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (60-ті рр. XIX – початок XX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок