Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Назва:
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,70 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПОТРАВКА Лариса Олександрівна
УДК:338.49.5(477.7)
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Житомир – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в ДВНЗ ”Херсонський державний аграрний університет” Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Зіновчук Віталій Володимирович,
ДВНЗ „Державний агроекологічний університет”, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Власов Володимир Іванович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
головний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних зв’язків
кандидат економічних наук
Гуменюк Олена Олексіївна
Тернопільський національний
економічний університет,
доцент кафедри аграрного бізнесу
Захист відбудеться 17 червня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Державному вищому навчальному закладі “Державний агроекологічний університет” Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, ауд. 55.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Державний агроекологічний університет” Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, .
Автореферат розісланий 15 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук,
доцент В.П. Якобчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. З переходом до ринкових відносин перед сільськогосподарськими товаровиробниками відкрилися можливості вибору форм господарювання, напрямів спеціалізації і диверсифікації виробництва, каналів реалізації продукції, джерел фінансування та інформації. Але проблемою для аграріїв залишається нерозвиненість системи збуту сільськогосподарської продукції та матеріально-технічного постачання, що негативно відбивається на формуванні стабільної цінової ситуації на ринку продовольства та на досягненні прибутковості господарювання.
Ефективність ведення агробізнесу значною мірою залежить від функціонування ринкової інфраструктури та ринкових механізмів. Існуюча нині інфраструктура ще не є досконалою, оскільки більшість її елементів знаходяться на початковому етапі розвитку і не можуть у повному обсязі забезпечити ефективний товарообмін та безперебійне надходження товарів до кінцевих споживачів. Причиною тому є відсутність системної взаємодії її складових та елементів.
Проблема формування і функціонування інфраструктури аграрного ринку відносно нова для вітчизняної агроекономічної науки. Певний внесок у її вирішення зробили відомі вітчизняні дослідники: П. Березівський, В. Бойко, В. Власов, П. Гайдуцький, Ф. Горбонос, О. Гуменюк, М. Дем’яненко, В. Зіновчук, В. Зимовець, Л. Левківська, Ю. Коваленко, М. Малік, О. Могильний, Л. Молдован, П. Саблук, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.
Однак на сучасному етапі розвитку інфраструктури аграрного ринку не всі аспекти цієї проблеми достатньо вивчені й належним чином вирішені. Зокрема, не повною мірою врегульовані механізми забезпечення системного функціонування інфраструктури. Це дає підстави стверджувати, що дана проблема потребує проведення окремого дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу ”Херсонський державний аграрний університет” за темою ”Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, систем ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації – 0102U003197).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок