Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЮ ТОЧНІСНИХ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЮ ТОЧНІСНИХ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЮ ТОЧНІСНИХ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,83 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
РОВНИЙ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
УДК 796.012.265
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЮ
ТОЧНІСНИХ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
з фізичного виховання і спорту
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному інституті фізичної культури, Держав---ний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України
Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор
Ткачук Володимир Григорович
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Приймаков Олександр Олександрович,
Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідуючий кафедрою біології людини
доктор педагогічних наук, професор
Сергієнко Леонід Прокопович,
Миколаївський гуманітарний інститут Морського технічного університету, заступник директора
доктор педагогічних наук, професор
Шиян Богдан Михайлович,
Тернопільський державний педагогічний університет
ім. В.Гнатюка, завідуючий кафедрою теоретичних основ і методики фізичного виховання
Провідна установа: Львівський державний інститут фізичної культури,
Кафедра теорії і методики фізичного виховання,
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, м.Львів
Захист відбудеться 20.12.2001 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 у Національному університеті фі-зич--ного виховання і спорту України (03150, м.Київ-150, вул.Фізкультури, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного універ-си-те-ту фізичного виховання і спорту України(03150, м.Київ-150, вул.Фіз-куль-тури, 1).
Автореферат розісланий 19.11.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор наук з фізичного виховання і спорту Круцевич Т.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Матеріали досліджень, дані вітчизняної та зарубіжної літератури, створені тео-рії і концепції свідчать, що проблема вивчення фізіологічних механізмів управління довільними рухами була, є і буде актуальною. Це пов`язано з тим, що у виробничій і спортивній діяльності значно зростають вимоги до точності вико-нання рухових актів, які виконуються здебільшого в умовах дефі-циту часу на фоні підвищення рівня нерво-во-емоційного напру-ження.
Комплексний підхід до вивчення проблеми управління точнісними рухами дозволяє, з одного боку, виявити фізіологічні механіз-ми управління довільними рухами, а з іншого – ефективніше використовувати сис-темний аналіз щодо вирішення конкретних теоретичних і практичних завдань, які складають цю проблему.
Головною умовою в механізмі адаптації до навко-лишнього середовища є наявність зворотних зв`язків, які через сенсорні системи інформують центри мозку про ефек-тив--ність адаптаційних реакцій (П.К. Анохін, 1947). У зв`язку з цим, вивчення варіативності функціонального стану сенсорних систем, їх взаємовідносин та визна-чення домінуючої системи в управлінні точнісними рухами в умовах дефіциту часу на фоні нервово-емоціонального напруження стає важливою першо-черговою пробле-мою (П.К. Анохін, 1968; В.К. Су-да-ков, 1987).
Незважаючи на кількість праць, присвячених ролі сенсор-них систем у форму-ванні та управлінні руховими навичками (А.В. Зав`ялов, 1990; В.І. Комісаров, 1988; О.О. Примаков; А.М. Підоря, 1992; В.І. Завацький, 1996, 1997; В.М. Болобан, 2000 та інші), вивчен-ня системної організації сенсорного контролю точнісних рухів залиша-ється актуальним.
Із багатьох існуючих принципів управління рухами принцип варіативності функ-цій організму є найбільш інформативним і об`єктив-ним, крім того, він майже не застосувався при вивченні ролі сенсорних систем в управлінні точнісними рухами. Між тим, розмах показників варіативності функціонального стану і, особ-ливо, спів-відношення сенсорних систем, є істотним факто-ром, який визначає таку важливу якість систем управління, як її надій-ність (В.Г. Ткачук, 1986). Вихід варіативності за допущені рамки різко знижує надійність рухових актів людини, особливо в екстре-мальних змагальних умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕНСОРНОГО КОНТРОЛЮ ТОЧНІСНИХ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок