Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)

РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)

Назва:
РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,48 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Гуменюк Галина Богданівна
УДК 574.57+547.64
РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Чернівці – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Тернопільському державному педагогічному університеті
імені Володимира Гнатюка, Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Грубінко Василь Васильович,
Тернопільський державний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри загальної біології
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук
Руденко Світлана Степанівна,
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича,
кафедра загальної та
експериментальної екології, професор
 
кандидат біологічних наук,
Коновець Ігор Миколайович,
Інститут гідробіології НАН України,
відділ екологічної фізіології водних тварин та іхтіології, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут екології Карпат НАН
України, м. Львів
Захист відбудеться „26” листопада 2003 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 25 (III корп. ун-ту, ауд. №81), Чернівці, 58012, Україна.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 23, Чернівці, 58012, Україна.
Автореферат розісланий „24”жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Копильчук Г.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. У зв’язку з погіршенням екологічної ситуації в Україні великого значення набувають дослідження взаємозв’язку між накопиченням, перерозподілом та впливом важких металів (ВМ) на екосистеми.
Останнім часом все гостріше постають питання про негативні наслідки забруднення екосистем як накопичувачів токсикантів, в першу чергу важких металів. Вміст та форми ВМ у воді і донних відкладах (прибережному мулі) вивчались у працях Линника П.М. (1986), Набиванця Б.І. (1977), Білоконя В.П. (1990); у грунтах – у працях Ільїна В.П. (1991); у водоростях – у працях Сафонової Т.А. (1989). Ільїн В.Б. підкреслює, що встановлення зміни в екосистемах за дії ВМ носить комплексний характер, особливо при хронічному забрудненні. Цьому сприяє перерозподіл важких металів у грунтових та поверхневих водах, накопичення їх рослинами, перерозподіл у межах трофічних ланцюгів. Перш за все є важливою сезонна міграція ВМ у складових гідроекосистем як фактор формування якості води, закріплення ВМ у продукційних елементах водних екосистем, що знижує їх біопродуктивність та відтворюваність (Мур Дж. В., Рамамурти С., 1987).
Щодо вмісту та особливостей нагромадження Co, Cu, Pb, Cd між основними складовими трофічного ланцюга гідроекосистем, то ці питання для вказаних металів вивчено недостатньо. Недостатньо відомі також фізіологічні механізми участі водоростей у перерозподілі ВМ в гідроекосистемах як основної лімітуючої ланки їх трансформації. Такі дослідження можуть мати як загально-теоретичне, так і практичне значення для розробки засобів екологічного моніторингу прісних водойм. Вирішенню саме цих завдань присвячене дане дослідження, спрямоване на вивчення перерозподілу важких металів у складових гідроекосистеми Тернопільського ставу та модельної прісноводної екосистеми і їх вплив на деякі фізіолого-біохімічні показники зелених та синьо-зелених водоростей.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною планової міжкафедральної теми кафедр загальної біології та хімії Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка ”Токсикоспецифічні адаптації гідробіонтів та водних екосистем до дії іонів важких металів та їх регуляція” (№ державної реєстрації – 0101U001311).
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є визначення закономірностей перерозподілу ВМ (Co, Cu, Pb, Cd) у прісноводній гідроекосистемі ставу (вода, прибережний мул, грунти, водорості) в залежності від сезонних факторів і в модельній гідроекосистемі (вода, прибережний мул, водорості, молюски) та вивчення впливу свинцю на амонійзв’язуючу здатність одноклітинних зелених і синьо-зелених водоростей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГІДРОЕКОСИСТЕМІ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок