Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,86 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
БУРЛЯ Олена Анатоліївна
УДК 37.013:792.8
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА
ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
13.00.06 – теорія, методика і організація
культурно-просвітньої діяльності
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України, м. Київ
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Бойко Людмила Павлівна,
Київський національний університет культури і мистецтв
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Миропольська Наталія Євгеніївна,
Інститут проблем виховання АПН України, завідуюча лабораторією естетичного виховання
кандидат педагогічних наук, доцент
Забредовський Степан Григорович,
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри хореографії
Провідна установа: Луганський національний педагогічний університет
ім. Т.Г.Шевченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 28 травня 2004 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 у Київському національному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).
Автореферат розіслано 21 квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Загуменна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, світоглядної орієнтації дітей та молоді, від того якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Тому важливим завданням позашкільної освіти, складового компоненту освіти в Україні, є пошук і використання дієвих засобів для здобуття дітьми і молоддю додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, здатних забезпечити їм інтелектуальний і духовний розвиток, підготувати їх до активної професійної та громадської діяльності. У зв’язку з цим особливого значення набуває вирішення проблеми формування педагогічної майстерності працівника позашкільного навчально-виховного закладу, організатора позанавчальної роботи з дітьми і молоддю.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблеми цільової підготовки фахівців до роботи з аматорськими і дитячими художньо-виконавськими колективами та особливості формування особистості митця і керівника творчого колективу знайшли висвітлення в роботах Н.М. Гусакової, Г.О. Єскіної, О.О. Ільченко, Ю.М. Лагусєва, В.Ф. Чабанного та ін. Проте, поза увагою педагогічної науки поки що залишаються питання роботи хореографів з дитячими об’єднаннями і проблеми формування та підвищення їх педагогічної майстерності.
Водночас функціонуюча система підготовки хореографів-викладачів не враховує особливостей роботи з дитячими колективами в сучасних умовах, коли відбулися концептуальні зміни як у підході до формування хореографічних навичок (пріоритет духовно-творчих завдань), так і суспільних вимог до керівника дитячого колективу (який має поєднувати в собі високий професіоналізм фахівця-хореографа та педагога-вихователя, добре орієнтуватися у психології вихованців, та менеджера, володіти належними економічними знаннями та мистецтвом керівництва колективом). Означені проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об’єднання”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукової роботи кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв. Тема дисертації затверджена на засіданні бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 6 від 27.06. 2003 р.).
Мета і завдання дослідження полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні і експериментальній перевірці концептуальної моделі формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об’єднання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКА ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок