Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках

УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках

Назва:
УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,23 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАРГУЛОВ Артур Худувич
УДК 94(4776)”1861-1917”
УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках
Спеціальність 07.00.01. – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк – 2005


Дисертація є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України
Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник –доктор історичних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Добров Петро Васильович,
завідувач кафедри історії України
Донецького національного університету
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
заслужений діяч науки і техніки України
Реєнт Олександр Петрович,
заступник директора Інституту історії України
НАН України
доктор історичних наук, доцент
Довжук Ігор Володимирович,
завідувач кафедри архівознавства
Східноукраїнського національного
університету ім. В.І.Даля
Провідна установа –Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
Міністерства освіти і науки
України (кафедра історії України)
Захист дисертації відбудеться 29.09.2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул.Університетська,24, II корпус, ауд. 32
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного
університету (83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24).
Автореферат розісланий 27.08. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Крапівін


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед необхідних умов становлення та розвитку соборної незалежної України, реформування всієї системи господарювання, соціальної інфраструктури на нових ринкових засадах все більше привертають увагу урбанізаційні процеси. Зміни в економічному, політичному, культурному житті, соціальній сфері вимагають враховувати не лише передовий досвід народів світу, але й перетворення попередників на рідних землях.
Значний вплив на розвиток різних соціально-економічних перетворень у минулому й сьогоденні має урбанізація, бо саме з містами пов’язані основні досягнення цивілізації. Завдяки реформам імператора Олександра II в 1860-70-х роках, зі здійсненням промислового перевороту в підросійській Україні і формуванням монополістичних об’єднань, проведенням столипінської аграрної реформи, розвиток і розміщення продуктивних сил супроводжувалися ростом ринку праці, урбанізацією, особливо в Донецькому басейні. Завдяки міграційній політиці царизму, виник цілий ряд робітничих селищ, збільшилася концентрація промислового населення в міста.
У наш час одним із найбільш промислово розвинутих і своєрідних з урбанізаційної точки зору залишається Донецький басейн. Саме тут розташована найбільш розгалужена мережа міст, робітничих селищ. Саме тут сконцентроване промислове міське населення з його проблемами й досягненнями, з його викликами всьому суспільству. Тому обрання регіону з метою дослідження урбанізаційних процесів цілком слушне.
Із становленням промисловості регіону відбувалися серйозні якісні й кількісні зміни міського населення. Поряд із промисловими підприємствами виникали й розвивалися населені пункти, переростаючи в робітничі селища, наздобували статусу міст. Подальший розвиток започаткованих у дореволюційній Росії процесів і призвів до суперечностей між потребами розміщення продуктивних сил і становленням населення в районах сформованої системи розселення в процесі міграції.
Виокремлення найбільш специфічних особливостей, позитивного й негативного досвіду урбанізації Донбасу становить не тільки пізнавальний, а й науковий інтерес, свідчить про актуальність і практичну значимість досліджуваної теми.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах держбюджетних тем Донецького національного університету: “Актуальні проблеми наукового методичного удосконалення курсу історії України для природничих і економічних факультетів” (номер державної реєстрації 0101U005715).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УРБАНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ У 1861-1917 роках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок