Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз / сторінка 4

Назва:
Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,86 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Висновки дисертації використані у методичних посібниках, адресованих працівникам освіти, у навчально-педагогічній роботі автора.
Особистий внесок здобувача. Дисертант у співавторстві опублікувала дві наукові праці, в яких особистий внесок складає 2,8 друк. арк. Автор зібрала та систематизувала матеріал бібліографічного покажчика, а також сформулювала назву статті та основні ідеї, що викладені в ній.
Апробація дослідження. Результати дослідження апробовані на ІІІ та ІV Всеукраїнських архівно-джерелознавчих читаннях (Київ, вересень 2000 р., листопад 2001 р.), на науково-практичній конференції “Проблеми підручника для вищої школи” (Вінниця, травень 2001 р.), а також у наукових виступах в Українській академії банківської справи (Суми, жовтень 2000 р.). Результати дослідження двічі обговорювалися на засіданнях кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. На тему дисертації опубліковано шість праць, в тому числі 3 зараховані ВАК України.
Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури ( 298 назв), додатку. В тексті наведено 8 таблиць. Загальний обсяг -184 сторінки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначені хронологічні рамки, мета і завдання дослідження, охарактеризовані історіографія проблеми, методи, джерельна база, визначена наукова новизна та практичне значення дисертації.
Навчальна література з історії є важливим компонентом історичної науки і відіграє велику роль у прискоренні трансформації українського суспільства. Саме це обумовило історіографічний аналіз проблеми, розгляд ряду публікацій, які стосуються досліджуваної теми. Педагогічним аспектам розвитку шкільної освіти в Україні в ХХ ст. присвячена докторська дисертація та монографія О.Пометун Пометун Е.И. Школьное историческое образование в Украине: пути развития и проблемы.-Луганск, 1995.-200с., які торкаються становлення нової системи шкільної історичної освіти на рубежі 80-х - 90-х рр. Окремі питання сучасної історичної освіти висвітлені в монографії С.Нікітчиної Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917-1991 рр.).-Луцьк: Вежа,1996.-498с.. Л.Герасіна та О.Навроцький Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформации образования.-Харків, 1993.-246с.; Навроцький О. Вища школа України в умовах трансформації суспільства.-Харків: Основа, 2000.-240с. розглянули в своїх працях зміни в парадигмі вищої освіти. У працях А.Погрібного, А.Алексюка, О.Вишневського, В.Майбороди та ін. досліджуються зміни в сфері вищої освіти. Автори висунули кілька новаторських педагогічних концепцій, які, на їх погляд, доцільно реалізувати в системі освіти Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: педагогічні концепції.-К.:Школяр, 1997.-148с., висловили деякі рекомендації щодо підручників та посібників з історії, зокрема, про необхідність ліквідації перекручень, які ще збереглися в історичній науці. Однак проблеми творення нового покоління історичних підручників у названих працях не знайшли відображення, оскільки автори не ставили завдання історіографічного аналізу навчальної літератури з історії .
Окрему групу становлять праці, присвячені теоретичним проблемам сучасного підручникотворення. Серед них відзначено збірник статей, підготовлений співробітниками Академії педагогічних наук України Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць.-К.:Комп’ютер у школі та сім’ї, 1999.-С.11-113,116-126,131., п’ять статей якого (автори: В.Комаров, Л.Пироженко, П.Мороз, Т.Чубукова, І.Коляда) торкаються методичних та методологічних проблем підручників з історії. Л.Пироженко обґрунтовує принципи деполітизації, науковості, гуманітаризації, цілісності, на яких мають будуватися сучасні підручники з історії Пироженко Л.В. До концепції шкільного підручника з історії// Там само.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок