Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз / сторінка 8

Назва:
Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,86 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
вісник Волин. держ. ун-ту. ім. Л.Українки. Історія.-1997.-№3.-С.88-90; Василенко О. Економічна теорія історичного процесу// Там само.-С.91-93; Бондаренко Г. Теорія і методологія історичного процесу// Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім.Л.Українки. Історія.-1997.-№2.-С. 87-91, 1998.-№1.-С.139-143; Василенко О. Концепція глобальної історії та її осмислення людиною// Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім.Л.Українки.-1998.- №1.-С.143-147; Удод О. Історія: осягнення духовності.-К.:Генеза,2001.-191с.. З’явилися узагальнюючі праці з методології історичної науки та з проблем філософії історії Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності.-Львів, 1999.-227с.; Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник.-К.:Знання, 2000.-723с. .
Поряд з новими методологічними розробками відбувається повернення до концептуальних засад вітчизняної науки, розроблених в дорадянський період. Але сучасні історики не схильні прийняти їх за абсолют. Погляди істориків розходяться щодо впливу методологічних принципів історіософських шкіл минулого на сучасність. Одні висловлюють думку, що саме в них укорінилося дійсно наукове бачення історії України, Савенок Л. Державницький напрям як запорука поступу українського історичного знання// Четвертий міжнародний конгрес україністів: Доповіді та повідомлення.-Історія.-Ч.ІІ-ХХ століття.-Одеса-Київ-Львів, 1999.-С57. інші виключають необхідність використання старих схем історії Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 р.?//Українська історична дидактика. Міжнародний діалог фахівців різних країн про сучасні українські підручники з історії: Зб. статей.-К.:Генеза,2000.-С.64.; Яковенко Н.М. Про методологію досліджень середньовічної і ранньомодерної історії України// Наук. записки іст. ф-ту Запоріз. ун-ту.-Вип. ХІ.-Запоріжжя, 2000.-С.67. .
На наш погляд, слід уникати крайностей і поєднувати досягнення в розробці етнічної схеми української історії з модерністськими підходами, що розробляються в сучасній світовій історіософській літературі. Тобто, мова йде про освоєння українською історіографією кращих надбань методології історичної науки, нагромаджених вітчизняною та світовою науковою думкою. І в цьому відношенні в українській історіографії за час після проголошення незалежності України сталися значні позитивні зрушення. Публікація українською мовою історіософських праць видатних зарубіжних істориків та філософів ХХ ст. Р.Колінгвуда, К.Поппера, А.Тойнбі Поппер К. Злиденність історицизму.-К.:Абрис, 1994; Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Скорочена версія томів І-VІ Д.Ч. Сомервелла.-В 2-х т.-К.:Основи, 1995; Колінгвуд Р.Д. Ідея історії. Переглянуте видання. З лекціями 1926-1928 рр.-К.:Основи, 1996. та ін. розширила методологічний інструментарій українських істориків, дозволила активно використати ці праці при розробці концептуальних засад української історичної науки.
Сучасні методологічні пошуки, що будуються на плюралізмі історичних ідей та концепцій, визнаються більшістю істориків Якунін В.К. Про деякі питання методології історії України// Вісник Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія.-Вип.3.-Дніпропетровськ, 1998.-С.15; Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки// Укр. іст. журн.-1999.-№1.-С.87.; Павленко Г.В. Історична наука України на переломі: зміна гносеології і парадигм// Гуманітарна освіта: досвід і проблеми.-Ужгород: Гражда,1999.-С.130 та ін.. На думку Ю.Павленка, розкриття соціально-культурного розвитку людства передбачає виходити з трьох методологічних засад: ідей стадійності, полілінійності та цивілізаційної унікальності людства. Синтез цих трьох засад відкриває шлях для побудови “багатомірної картини історії людства” Павленко Ю. Стадійна та полілінійна природа цивілізаційного процесу// Сучасність.-1996.-№5.-С.117.. Деякі історики ще ширше підходять до визначення методологічних засад сучасної історичної науки, пропонуючи комплексно використовувати всі наявні підходи – цивілізаційно-дискретний, культурологічний, полілінійний, стадіальний, формаційний, оскільки кожний з них має певний потенціал.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок