Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,86 KB
Завантажень:
483
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ім. М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
Зякун Алла Іванівна
УДК 930.2: (043)
Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Корольов Борис Іванович,
Інститут вищої освіти АПН України,
завідувач відділу інноваційної освіти
Офіційні опоненти: доктор історичних наук
Удод Олександр Андрійович,
професор кафедри російської історії
Дніпропетровського державного університету

кандидат історичних наук
Сакада Людмила Давидівна,
доцент кафедри філософії та гуманітарних
дисциплін Інституту статистики, обліку та
аудиту Державного комітету статистики
України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ спеціальних історичних дисциплін
Захист відбудеться “ 25 ” квітня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту української археографії і джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
Автореферат розісланий “ 22 ” березня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Песчаний О.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена слабкою розробленістю проблем історіографії навчальної літератури, хоча останній належить провідна роль у формуванні суспільної історичної свідомості. В кінці 80-х рр. ХХ ст. були зняті адміністративні, та ідеологічні перепони на шляху створення навчальної літератури. З відновленням незалежності України кількість виданих підручників та посібників з історії для всіх ланок освіти почала лавиноподібно зростати. За нашими підрахунками, за період з кінця 80-х років до 2001 р. їх видано близько 1200. Докорінно змінилися їх зміст, методологічні засади. Незважаючи на це, навчальна література з історії не стала об’єктом історіографічного дослідження. Хоча саме в ній акумулюються найновіші здобутки історичної науки. Щорічне перевидання підручників та посібників відкриває можливість оперативно оновлювати і збагачувати їх зміст, стимулювати опрацювання недостатньо досліджених проблем історичної науки. Тому науковий аналіз навчальної літератури як історіографічного джерела в сучасних умовах є винятково актуальним, він дозволяє простежити динаміку розвитку історичних знань, зміни їх концептуальних засад, оцінки конкретних фактів, подій та персоналій.
Наукова і практична важливість цього напрямку історичної науки, його актуальність і слабка розробленість й обумовили звернення дисертанта до історіографічного дослідження навчальної літератури з історії.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є складовою частиною наукової теми “Історичні дослідження та етнічні засади розвитку української нації у ХХ столітті” (державний реєстраційний номер 97173), зокрема її розділу “Спеціальні галузі історичної науки”.
Мета дослідження: на основі історіографічного аналізу навчальної літератури з історії, виданої в Україні в 1989-2000 рр., простежити формування в історичній освіті України цілісної системи історичних знань, заснованої на сучасних досягненнях науки і окреслити місце навчальної літератури в джерельній базі історіографії.
Реалізація поставленої мети супроводжувалась вирішенням таких завдань:
-
проаналізувати стан дослідження теми, повноту і характер джерельної бази;
-
з’ясувати місце і особливості історичної літератури як історіографічного джерела;
-
провести кліометричний аналіз навчальної літератури з історії, виданої в Україні у досліджуваний період;
-
обґрунтувати періодизацію створення в Україні нового покоління навчальної літератури з історії для середньої та вищої освіти;
-
висвітлити вплив методологічних та ідеологічних підходів радянської історіографії на зміст і якість навчальної літератури; простежити еволюцію та утвердження в пострадянській навчальній літературі з історії нових методологічних засад історичної науки; розкрити складність та суперечливість процесу подолання стереотипів минулого;
-
встановити рівень об’єктивності і достовірності навчальної літератури як історіографічного джерела, оцінити внесок авторів нових підручників та посібників з історії в розробку методології історичної науки;
-
окреслити актуальні проблеми подальшого розвитку українського історичного підручникознавства.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок