Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальних УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З гестаційною ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК

ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальних УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З гестаційною ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК / сторінка 3

Назва:
ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальних УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З гестаційною ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,02 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Відповідно меті і задачам обрані методи дослідження й обстеження пацієнток до та після лікування. Автором особисто проведене клінічне, інструментально-лабораторне обстеження жінок з подальшою інтерпретацією даних. Розроблено комплексну програму реабілітації жінок з гестаційною патологією нирок. Самостійно проведена статистична обробка та аналіз отриманих результатів дослідження.
Самостійно описані результати дослідження, сформульовані висновки і практичні рекомендації, а також забезпечено їхнє впровадження в практику охорони здоров'я і публікація в наукових виданнях.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації і результати наукових досліджень повідомлені й обговорені на науково-практичній конференції “Актуальні питання сучасного акушерства” (м. Тернопіль, 2002); міжнародній науково-практичній конференції “Екстракорпоральні методи гемокорекції в акушерстві, гінекології та неонатології” (м. Донецьк, 2004), I Євро-Азіатському конгресі акушерів-гінекологів (м. Санкт-Петербург, 2004); міжнародній конференції “Улучшение перинатальной помощи” (м. Тарту, 2004); науково-практичній конференції Асоціації акушерів-гінекологів України “Актуальні питання перинатології” (м. Львів, 2005); на ХІІ з'їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю “Репродуктивне здоров’я в ХХI столітті” (м. Донецьк, 2006); на засіданнях товариства акушерів-гінекологів Донецької області (м. Донецьк, 2005); спільному засіданні Вченої ради НДІ медичних проблем сім’ї і кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДонДМУ (м. Донецьк, 2006); обласних науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 друкованих праць, з них 10 статей в журналах і збірниках, затверджених ВАК України. Отриманий патент на винахід.
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 150 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Текстова частина викладена на 135 сторінках. Літературний покажчик включає 166 джерел, з яких 41 – вітчизняних, 125 – іноземних авторів. Роботу ілюстровано 23 таблицями та 22 малюнками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і рішення задач була розроблена програма досліджень, що включала 5 етапів. Перед початком обстеження усі пацієнтки були інформовані про характер клінічного дослідження, про препарати, які будуть застосовуватися та можливі побічні ефекти. Дослідження проводилися після одержання згоди на участь у них і з урахуванням даних тестування за розробленою анкетою при зіставленні результатів дослідження пацієнток групи ризику щодо гестаційної патології нирок і здорових пацієнток. Дослідження проведені на базі ДРЦОМД, МКЛ №№ 6, 7.
Для виконання першого етапу був проведений ретроспективний аналіз 800 карт вагітних, історій пологів матерів та історій розвитку немовлят від матерів з гестаційною патологією нирок.
На другому етапі проводилося обстеження вагітних відповідно до наказів МОЗ України № 503 від 28.12.2002 р. і № 620 від 29.12.2004 р. у I, II і III триместрі (12, 27, 38 тижнів). Немовлята були під спостереженням протягом 1 року (вивчалася їхня оцінка за шкалою Апгар, антропометричні дані).
Дослідження рівня гормонів у сироватці крові виконано радіоімунологічним методом за допомогою готових комерційних наборів фірми “SEA-IRE-Soring” (Франція). Цими ж методами проводили обстеження на TORCH і урогенітальну інфекцію.
У сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу визначали кортизол (К), естріол (Е3), естрадіол (Е2), плацентарний лактоген (ПЛ), прогестерон (П), а також ІЛ та ІЛ .
Стан гуморальної ланки імунітету оцінювали на підставі вмісту імуноглобулінів (Ig) класів А, М, G у сироватці крові методом радіарної імунодифузії за G.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ І перинатальних УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З гестаційною ПАТОЛОГІЄЮ НИРОК

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок