Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження)

Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження)

Назва:
Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,32 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство охорони здоров’я України
Національний медичний університет
ім. О.О.Богомольця
Фокіна Софія Євгенівна
УДК 616-053.2:572
Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку
(клініко-ультрасонографічне дослідження)
14.01.10 – Педіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Буковинській державній медичній академії МОЗ України
Науковий керівник:доктор медичних наук, професор,
Нечитайло Юрій Миколайович
Буковинська державна медична академія МОЗ України,
завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Волосовець Олександр Петрович,
Національний медичний університет
ім. О.О.Богомольця МОЗ України
завідувач кафедри педіатрії № 2
з курсами медичної генетики та неонатології
доктор медичних наук, професор,
чл.-кор. АМН України
Сміян Іван Семенович,
Тернопільська державна медична академія
ім. Г.Я.Горбачевського МОЗ України
завідувач кафедри факультетської
та шпитальної педіатрії
Провідна установа: Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків
АМН України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться 20 лютого 2003 року о 13.30 на засіданні спе--ціа--лі-зованої вченої ради Д.26.003.04 Національного медичного уні-вер-си-тету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (01004, м. Київ, вул.Л.Толстого, 10).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного уні-вер--ситету ім. О.О.Богомольця МОЗ України (01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3).
Автореферат розіслано 17 січня 2003 року
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом педіатрами все більше уваги при--діляється здоровій дитині. Проте, якщо такі розділи, як фізичний та психомоторний розвиток, дитяча нутріціологія, анатомо-фі-зіо-ло-гіч-ні особливості, є найбільш вивченими, то питання оцінки біологічного ві-ку дитини залишаються майже поза увагою як практичних лікарів, так і науковців.
Зважаючи на значне погіршення сучасної демографічної ситуації в Ук-раїні, важливим є створення скринінгових методів діагностики та первинної про-фі-лак--тики донозологічних станів та порушень рос-ту і розвитку дитини (Сміян І.С., 1997; Лук’янова О.М. та співавт., 2000).
Ступінь біологічної зрілості (СБЗ) є від-битком реального розвитку ор-га-ніз-му на конкретному відрізку часу і характери-зує індивідуальне і по-пу-ля-цій-не здоров’я. Його оцінка проводиться для діагностики та контролю лікування багатьох захворювань, пору-шення росту та розвитку дитини, ендокринної па-то-логії, дитячої гінекологічної та андрологічної патології, захворювань ни-рок, опорно-рухового апарату, спадкових та набутих зах-ворювань (Лук’янова О.М. , 1999; Поворознюк В.В., 2000; Habbick B., Blakley P., Hoston C., 2001). Виз-на-чен-ня зубної зрілості є обо-в’яз-ко-вою складовою звичайного клінічного об-стеження дітей, а кісткову зрі-лість оцінюють окрім того для прог-но-зу-вання кінцевого зросту, у спор-тив-ній та судовій медицині, гігієніч-них та демографічних дослідженнях то-що (Beunen G., Malina R., 1997; Morris H., 1998; Mutata M., 2000).
На даний час, у методології оцінки ступеня біологічної зрілості є ряд невирішених проб-лем. У постчорнобильський період застоcування класичної методики виз-на-чення кісткової зрілості за рентгенографічним дослідженням зап’ястка прак-тичними лікарями обмежене через необхідність додаткового опро-мі-нен-ня. Останнім часом запропоно-вані такі методи оцінки кісткової зрі--лості, такі як ехоостеометрія, абсорбціометрія та інші (Янсон Х.А., 1990, Поворознюк В.В., 1999, Sartorio A., Narici M., Conti A. et al., 2000). Проте вони визначають структурно-фун-кціональний стан кісткової тканини і характеризують більше наявність остеопоротичних змін, ніж ріст та розвиток кісток. У той же час, доступним та не-шкідливим методом, який дозволяє об’єктивно оцінити осифікацію кіс-ток є двомірне ультразвукове сканування (Creteur V., Peetrons P., 2000). Проблема оцінки біологічного віку постає гостро і в іншому ас-пек-ті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасонографічне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок