Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги

Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги

Назва:
Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Засідкович Назар Романович
УДК 621.314.222.8
Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ
з трансформаторами напруги
05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Журахівський Анатолій Валентинович
професор кафедри електричних систем і
мереж Національного університету
“Львівська політехніка”
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Назаров Володимир Васильович
професор кафедри машин і апаратів
Хмельницького державного університету
кандидат технічних наук, доцент
Гребченко Микола Васильович
доцент кафедри електричних станцій
Донецького національного технічного
університету
Провідна установа: Вінницький національний технічний
університет (кафедра “Електричні станції і
системи”) Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться “ 6 ” травня 2005 р. о 14 годині 00 хв. на засіданні спеціалізованої ради Д .052.02 Національного університету “Львівська політехніка”, за адресою: 79013, Львів, вул. Ст. Бандери, 12, ауд. 114 г.к.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”, за адресою: 79013, Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розіслано “ 29 ” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради,
кандидат технічних наук, доцент В.І. Коруд


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення надійного та безперебійного електропос-тачання споживачів є одним із найважливіших завдань проектування та експлуатації електричних мереж (ЕМ) та їх елементів. Важливу роль у виконанні цих завдань відіграють ЕМ середнього класу напруг 6-35 кВ. Історично в країнах СНД системи передачі та розподілу електричної енергії наругою 6-35 кВ виконувались з ізольованою нейтраллю. Це дало можливість підвищити надійність електропоста-чання за рахунок роботи без вимкнення електроспоживачів у випадках однофазного замикання на землю (ОЗЗ) протягом достатньо тривалого часу, необхідного для пошуку пошкодженої ділянки мережі. Однак, такий підхід побудови мереж серед-нього класу напруг виявив ряд суттєвих недоліків, пов’язаних з особливостями режимів ОЗЗ: негативний вплив на ізоляцію мережі та електрообладнання, виникнення ферорезонансних процесів (ФРП), що ведуть до пошкодження облад-нання, і в першу чергу, трансформаторів напруги (ТН), можливість ураження електричним струмом людей і тварин тощо. Вихід з ладу ТН призводить до втрати обліку електроенергії, деяких захистів електрообладнання, а у найгірших випадках, внаслі-док вибухів і загорянь ТН, до перекриття ізоляції розподільних злагод та довго-тривалої перерви електропостачання споживачів, що є недопустимим з точки зору надійності забезпечення їх електроенергією.
Особливо актуально ця проблема постає в останні роки, коли енергопостачаль-ні підприємства перейшли на ринкові відносини зі споживачами електроенергії, а масовий вихід з ладу ТН є однією з основних причин недообліку відпущеної електроенергії. Крім того, розроблені захисти ТН від пошкоджень ФРП виявились не зовсім ефективними, або такими, впровадження яких в експлуатацію є не завжди економічно вигідне.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота відповідає темі, якою займається кафедра “Електричних систем та мереж” Національного університету “Львівсь-ка політехніка” – досліджен-ня ферорезонанс-них процесів у мережах з ізольо-ваною нейтраллю, розробка заходів і засобів захисту підстанційного обладнання від пошкоджень ферорезонансними процесами та ство-рення нових трансфор-маторів напруги з дільником напруги для мереж різних класів номінальних напруг. Дисертаційна робота дозволяє розширити спектр можливих рішень проблеми уникнення пошкоджень трансформаторів напруги під час ферорезонансних процесів в електричних мережах 35 кВ, вказати шляхи вирішення даної проблеми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок