Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею

Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею

Назва:
Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,55 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
ФІЛОНЕНКО Михайло Миколайович
УДК: 538.975; 539.23; 542.8
Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико–математичних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті хімії поверхні НАН України
Науковий керівник: | доктор фізико–математичних наук, професор
Горбик Петро Петрович,
Інститут хімії поверхні НАН України,
заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти: | доктор фізико–математичних наук, професор Комащенко Валерій Миколайович,
Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
завідувач відділу доктор фізико–математичних наук
Гречко Леонід Григорович,
Інститут хімії поверхні НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа – Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
Захист відбудеться “11” листопада 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні НАН України за адресою: 03164, Київ – 164, вулиця Генерала Наумова, 17.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту хімії поверхні НАН України за адресою: 03164, Київ – 164, вулиця Генерала Наумова, 17.
Автореферат розіслано “8” жовтня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П.
Загальна характеристика роботи
Актуальність роботи. Для подальшого розвитку елементної бази мікро– та наноелектроніки постає необхідність розробки перспективних для практичного впровадження методик синтезу п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур на основі сполук AIIBVІ та їх твердих розчинів з розвиненою міжфазною поверхнею, в тому числі нанорозмірних, та комплексного вивчення їх фізичних властивостей. Інтерес до цих структур обумовлений можливістю їх використання як ефективних холодних низькопольових емітерів електронів та плоских яскравих катодолюмінесцентних екранів тощо.
Для одержання п’єзопольових структур використовують різні методи, зокрема, магнетронне розпорошення, золь–гель технології, хімічне осадження із парової фази тощо. Однак, незважаючи на підвищений інтерес до таких структур та значний обсяг експериментальних досліджень, на момент постановки теми дисертації, переважна більшість питань, що стосуються технології одержання п’єзоактивних нанорозмірних систем, наукового обґрунтування фізичних процесів, що в них відбуваються, та створення адекватних моделей були не вирішені. Актуальною залишається розробка фізико–хімічних основ синтезу оксидних та халькогенідних плівок на підкладках складної конфігурації з відносно низькими температурами плавлення, вивчення структурно–фазових перетворень в процесах формування плівок, перспективних для виробництва на їх основі високоефективних низькопольових емітерів електронів та яскравих катодолюмінесцентних екранів. Потребують експериментального підтвердження положення про роль п’єзогеометричного підсилення в явищі низькопольової електронної емісії (НПЕЕ) з напівпровідників та діелектриків і пояснення процесів в рамках існуючих моделей. Крім того, враховуючи залежність інтенсивності густини струму емісії з п’єзопольових структур від співвідношення лінійних розмірів зразків, відносно електричноактивної осі, надзвичайно цікавим і перспективним завданням було створення нанорозмірних структур, що характеризуються гранично можливим значенням вказаного співвідношення. Вирішення цих завдань дозволить створити модельні зразки для спостереження квантоворозмірних ефектів, отримати нові експериментальні дані для доповнення фізичних моделей та відкриє принципову можливість реалізації структур із максимальними експлуатаційними параметрами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планами науково–дослідної роботи Інституту хімії поверхні НАН України за темами: “Хімічна фізика поверхні розподілу нанорозмірних гетерогенних кластерно–зібраних систем” та “Синтез, модифікування, фізико–хімічні дослідження систем пониженої розмірності та композитів на їх основі”, затвердженими рішеннями Бюро відділення хімії НАН України від 22 грудня 1998 року, протокол № 9 (№ держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Синтез та властивості п’єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок