Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Назва:
КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,16 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО
ШАФРАН КИРИЛО ЛЕОНІДОВИЧ
УДК 541.183.1:543.3
КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ
ЗАСТОСУВАННЯ
02.00.02 - аналітична хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса-1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент
Чеботарьов Олександр Миколайович,
зав. кафедрою аналітичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук,
Трохимчук Анатолій Костянтинович,
Київський державний університет ім. Тараса Шевченка,
старший науковий співробітник
кандидат хімічних наук,
Желтвай Іван Іванович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут хімії поверхні НАН України
Захист відбудеться “19” листопада 1998 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 у Фізико-хімічному інституті
ім. О.В. Богатського НАН України за адресою 270080, м. Одеса, Люстдорфська
дорога, 86
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-хімічного інституту
ім. О.В. Богатського НАН України
Автореферат розісланий “_____” жовтня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, кандидат хімічних наук Назаренко Н.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Іммобілізація органічних реагентів на поверхні твер-дих носіїв відкрила нові можливості для створення колориметричних тест-мето-дів екологічного моніторингу, чутливих елементів оптичних сенсорів, ряду ін-ших перспективних напрямків аналітичної хімії. Сорбенти, що містять закріпле-ні аналітичні реагенти, все ширше використовуються в новій групі спектрофото-метричних методів аналізу - твердофазній спектрофотометрії, у тому числі, в електронній спектроскопії дифузійного відбиття. Дана група аналітичних ме-тодів, зберігаючи відомі позитивні якості традиційної спектрофотометрії, від-різняється більш високою чутливістю і селективністю за рахунок сорбційного концентрування і прямого визначення речовини в фазі сорбенту.
Одним із методів одержання сорбентів, які застосовуються в твердофазній спектрофотометрії, є специфічна адсорбція органічних реагентів на поверхні за рахунок іонно-асоціативної взаємодії з функціональними групами носiя. Незважаючи на значні успіхи в галузі створення такого роду сорбентів, ряд питань, пов'язаних із впливом нативної матриці, умов і механізмів іммобілізації органічного реагенту на твердій поверхні, а також деяких інших факторів на хімі-ко-аналітичні характеристики одержаних сорбентів, практично не розроблені. Крім того, в літературі наведенi вкрай рідкі приклади використання твердо-фазної спектрофотометрії для визначення мікрокількостей таких елементів, як молібден, титан, галій, олово та інші, що легко гідролізуються. Органічні реагенти класу о-діоксихроменолів, якi є перспективними для спектрофото-метричного визначення ряду багатозарядних іонів, в якостi модифікаторiв твердої поверхні, дотепер не застосовувалися.
Дисертацiйна робота виконана у вiдповiдностi з координацiйним планом НДР кафедри аналiтичної хімії хімічного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова № 0194U044430.
Мета роботи: установити хіміко-аналітичні властивості комплексоутво-рюючих сорбентів на основі аморфних кремнеземів і о-діоксихроменолів, а та-кож закономірності їх адсорбційної взаємодії з багатозарядними іонами металів.
Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі:
- дослідити закономірності адсорбційної взаємодії о-діоксихроменолів з по-верхнею різних за функціональним складом аморфних кремнеземів і оптимізу-вати умови одержання комплексоутворюючих сорбентів;
- провести порівняльне дослідження найбільш важливих хіміко-аналітичних характеристик комплексоутворюючих сорбентів на основі кремнеземів і о-ді-оксихроменолів, отриманих методами адсорбційного і хімічного модифікування;
- вивчити й оптимізувати умови сорбційної взаємодії ряду багатозарядних іонів металів з комплексоутворюючим сорбентом на основі 3-амінопропілаеро-силу (3-АПА) і карбоксилдіоксихроменолу (КДХ);
- розробити сорбційно-спектрофотометричні методики визначення мікрокіль-костей Мо (VI), Ti (IV) і Ga (III) у природних об'єктах з використанням ком-плексоутворюючого сорбенту 3-АПА-КДХ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ І о-ДІОКСИХРОМЕНОЛІВ ТА ЇХ АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок