Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИТУАЦІЙ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИТУАЦІЙ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

Назва:
СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИТУАЦІЙ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,15 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
Кошова Інна Вікторівна
УДК 316.6:159.964.21
СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИТУАЦІЙ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії когнітивної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Науковий керівник: член-корес-пон-дент АПН України,
доктор психологічних наук, професор,
Чепелєва Наталія Василівна,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України,
заступник директора
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Ложкін Георгій Володимирович,
Національний технічний університет
України “Київський політехнічний інститут”
МОН України,
професор кафедри психології та педагогіки
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
Панок Віталій Григорович,
Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи МОН України
і АПН України, директор
Захист відбудеться 22 квітня 2008 р. об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Автореферат розісланий “21” березня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Конфлікт, як особливий феномен суспільного життя, є предметом підвищеної уваги спеціалістів різних наукових галузей. У процесі його дослідження виникає ряд проблем теоретико-методологічного характеру.
Для вивчення конфліктів може бути застосовано особистісно-ситуаційний підхід, що набуває широкого використання у сучасній психології. Він зумовив виникнення особливого напрямку соціально-психологіч-них досліджень – психології ситуацій, що вивчає як загальні пи-тан-ня опису, класифікації ситуацій, основні їх типи та параметри, так і особли-вості особистістно-ситуаційної взаємодії в окре-мих видах ситуацій (М.Аргайл, Л.Ф.Бурлачук, О.О.Зарецька, Ф.Знанецький, Д.Маг-нуссон, Н.Б.Михайлова, О.Ю.Коржова, У.Томас, С.В.Ковальов, Н.А.Логі-нова, В.В.Нур-кова, А.В.Філіп-пов, Х.Хекхаузен, М.Шеріф та ін.). Його центральним принципом є необхід-ність врахування особливостей сприймання ситуації суб’єктом, опис її з позиції індивіда, що надає ситуації власного суб’єктив-ного смислу.
У контексті цього підходу відкриваються змістовні аспекти вивчення тради-цій-но актуальної пробле-мати-ки виникнення і розвитку конфліктів. Сприйняття та інтерпре-тація люди-ною зовнішньої ситуації, власних переживань розглядається як обов’язко-ва умова конфлікту, адже сама зовнішня ситуація не може автоматич-но зумовлювати розвиток конфлікту. Конфлікт – зіткнення, актуалізована супереч-ність, що виникає не тільки з приводу предмету зіткнен-ня, а й у результаті певного ставлен-ня до нього та до обставин взаємодії, що супроводжуєть-ся рядом переживань. Таке трактування конфлікту характерне як для українських і російських, так і для захід-них дослідників. Зокрема суб’єктивним переживанням у конфлікт-ній ситуації приділяють увагу Н.В.Гри-шина, О.А. Донченко, А.Т.Ішмуратов, М.І.Пірен, Л.А.Петровська, Л.Б.Фі-ло-нов, Е.А.Орлова, І.І.Русинка. Традиційно проблематика конфлік-тів розгля--дається більше в руслі досліджен-ня міжособистісного сприймання (як ство-рення обра-зів конфліктної ситуації) та викривленого сприймання в конфлікті як вітчизня-ни-ми (А.Я.Анцупов, І.В.Ващенко, С.П.Гіренко, В.В.Латинов, Т.М.Уша-ко-ва, М.М.Лебедє-ва, А.І.Шипі-лов та ін.), так і зарубіжними дослідниками (Д.Дена, Є.Мелібру-да, Р.Нісбетт, Д.Пруйт, Л.Росс, Дж.Рубин, Е.Уорд та ін.). Механізм побудо-ви образу конфлікт-ної ситуації залишається недослідженим, висвітлення ролі інтер-пре-тації у виникнен-ні, запобіганні та вирішенні кон-фліктів не розкривається достатньо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СУБ’ЄКТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИТУАЦІЙ ЯК ЧИННИК МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок