Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,53 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Бєлозерцев Роман Валерійович
УДК 338.24:622.3
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (добувна промисловість)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Донбаському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Алчевськ).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Акмаєв Анатолій Ісайович,
Донбаський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Алчевськ), ректор, завідуючий кафедрою економіки і управління.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Хобта Валентина Михайлівна,
Донецький державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою економіки підприємства;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Микитенко Вікторія Володимирівна,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ), провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу.
Захист відбудеться 25 грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “22” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку української економіки одним із найбільш важливих завдань прикладного характеру стає впровадження підходів до управління підприємствами на всіх рівнях, а також формування такої політики, яка дозволяє забезпечити стале функціонування підприємств у короткостроковій перспективі та подальший їх розвиток у довгостроковій. Практика господарювання вітчизняних і зарубіжних підприємств свідчить, що одним із ефективних інструментів забезпечення їх розвитку є стратегічне управління, яке зумовлює вирішення питань щодо моніторингу середовища, визначення цілей і способів їх досягнення, а також розробку відповідних стратегічних альтернатив.
Вирішення завдань щодо формування стратегії розвитку підприємств є актуальним і для вугільної галузі, яка відіграє значну роль у забезпеченні енергетичної незалежності України. Однак, як показав аналіз, для більшості вуглевидобувних підприємств України характерною є тенденція погіршення техніко-економічних показників роботи, що свідчить про порушення їх стабільної роботи. Упровадження урядових стратегічних програм розвитку галузі дозволило стабілізувати річний видобуток вугілля на рівні 80 млн.т, але актуальними залишаються питання пошуку шляхів забезпечення сталого функціонування шахт.
Питання, пов'язані з розробкою теоретичних основ і стратегічних напрямів розвитку промислових підприємств, привертали увагу багатьох дослідників, таких як О. Алимов, О. Амоша, І. Булєєв, А. Воронкова, Ф. Євдокимов, А. Кабанов, В. Микитенко, А. Наливайко, В. Пастухова, В. Пономаренко, В. Саллі, О. Тридід, В. Хобта, М. Чумаченко, С. Янко.
Однак сучасні підходи до формування стратегії розвитку шахт потребують подальшого вдосконалення щодо врахування впливу факторів зовнішнього середовища, галузевої специфіки і особливостей функціонування окремого вуглевидобувного підприємства. Отже, необхідність наукового опрацювання питань забезпечення сталого функціонування шахт визначила проведення подальших досліджень з розробки відповідного організаційно-економічного механізму стратегічного управління шахтами та формування стратегії їх розвитку, що обумовило вибір теми дисертації, її мету, зміст і завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу підготовлено відповідно до напрямів наукових досліджень, які виконуються на кафедрі економіки і управління Донбаського державного технічного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВУГЛЕВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок