Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ

Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,87 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
СКІП БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 541.13
Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ
02.00.05 – електрохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізичної та органічної хімії в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Нечипорук Василь Васильович, кафедра фізичної та органічної хімії Чернівецького національного університету, професор.
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Кублановський Валерій Семенович, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, завідувач відділом
доктор технічних наук, професор Горбачов Анатолій Кузьмич, Національний університет Харківський політехнічний інститут
Провідна установа: кафедра електрохімічних технологій Українського державного хіміко-технологічного університету
Захист відбудеться “19” квітня 2001 р. о___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .218.01 Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за адресою: 252680, Київ-142, проспект академіка Паладіна 32/34, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
Автореферат розіслано “14” березня 2001 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої ради        Панов Е.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Один із перспективних напрямків пошуку шляхів інтенсифікації та підвищення ефективності використання енергії в електрохімічних виробництвах може бути звўязаний з використанням раціональної організації процесу переносу маси, що має місце в умовах просторового дисипативного структурування. Незважаючи на ряд успіхів у поясненні формування просторових дисипативних структур (ПДС) у фізико-хімічних системах, знаходження критеріїв появи стійкості, в залежності від режиму та умов проведення електрохімічного процесу, питання практичного використання просторового дисипативного структурування в технологічних процесах, впливу магнітного поля, концентрації та деяких кінетичних характеристик електроліту, міжелектродної відстані, умов проведення електролізу, на основні параметри електрохімічного процесу в режимі дисипативного структурування залишались невивченими. Тому дослідження в цьому аспекті слід вважати актуальними.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі фізичної та органічної хімії Чернівецького національного університету згідно з науковим планом кафедри у тісному зв'язку з бюджетною темою 0199U001895 – “Умови та критерії дисипативного структуроутворення в фізико-хімічних системах, регулювання стійкістю суспензій та дослідження кінетики розкладу пероксиду водню в надосновних середовищах”.
Мета і задачі дослідження.
·
Знайти критерії гідродинамічної стійкості у вигляді безрозмірних чисел для електрохімічних систем в механічно-рівноважному стані. Проаналізувати на основі математичної моделі для реальних електрохімічних систем її поведінку у режимі постійної різниці потенціалів між електродами в області значно віддаленій від рівноваги.
· Експериментально вивчити поведінку системи Cu|CuSO4,при наявності та відсутності просторового дисипативного структурування.
· Кількісно встановити величну інтенсифікації процесу електролізу в режимі з постійною напругою між електродами.
· Порівняти величини затрат енергії на осадження-розчинення одиниці маси металу в гальваностатичному режимі.
·
З'ясувати вплив магнітного поля на дисипативне структурування в зазначеній системі.
Наукова новизна одержаних результатів. Використовуючи удосконалену математичну модель, яка враховує кінетичні закономірності протікання електродного процесу, як на катоді, так і на аноді, проаналізовано поведінку системи в області, достатньо далекій від рівноваги.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Вплив Просторового ДИСИПАТИВНОГО СТРУКТУРУВАННЯ на процес електролізу СИСТЕМи ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОД – РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок