Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

Назва:
ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,54 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фуад Сулейман Махмуд Аль Фасфус
УДК: 657.471.11
ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ:
СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Житомирському інженерно-технологічному інституті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Бутинець Франц Францович,
Житомирський інженерно-технологічний інститут,
завідувач кафедри обліку і аудиту
Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор
Шевчук Володимир Олександрович,
Інститут статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України,
проректор з навчально-методичної роботи
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Провідна установа – Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку і аудиту в сільському господарстві, м. Київ
Захист відбудеться “8” квітня 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус , к. .
Автореферат розісланий “4” березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І. 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для здійснення господарської діяльності підприємств всіх форм власності та галузей економіки використовують цілий ряд ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, які діють в тісному взаємозв’язку, адже без достатньої кількості фінансових ресурсів неможливий вплив трудових ресурсів на матеріальні, що в кінцевому результаті дає новий продукт розвитку господарюючого суб’єкта. В сукупності ресурсів підприємства вагома частка належить матеріальним ресурсам – засобам та предметам праці, в результаті поєднання яких здійснюється процес виробництва підприємства.
Теоретичні положення і практичні аспекти обліку запасів обґрунтовані в роботах І.А. Басманова, П.С. Безруких, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Головка, М.Х. Жебрака, М.Л. Макальської, П.П. Німчинова, І.І. Поклада, М.А. Снітка, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко та інших.
Серед зарубіжних вчених питання обліку запасів знайшли своє відображення в роботах Е. Бріттона, К. Ватерсона, Г.А. Велша, Е. Ліннакса, М.Р. Метьюса, Г. Муса, Б. Нідлза, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішара, Р. Ханшманна, Д.Г. Шорта та інших.
Не дивлячись на те, що запаси стали одним з перших об’єктів обліку і підлягали поряд з грошовими коштами та розрахунками досить ретельному їх контролю, окремі питання щодо обліку запасів залишаються недостатньо вивченими і потребують окремого розгляду. Це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило коло досліджуваних проблем.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський обліку і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням обліку і контролю товарно-виробничих запасів.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі товарно-виробничих запасів в господарській діяльності підприємств, значення та місця товарно-виробничих запасів в бухгалтерському обліку, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення методики обліку товарно-виробничих запасів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок