Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 — 1953 рр.)

Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 — 1953 рр.)

Назва:
Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 — 1953 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,54 KB
Завантажень:
369
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Когут Петро Володимирович
УДК 94 (477.8) “1944 — 1953”
Запровадження колгоспної системи
в західних областях України
(1944 — 1953 рр.)
Спеціальність 07.00.01 — історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів — 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному універси-теті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Малик Ярослав Йосипович,
Львівський філіал Української
Академії державного управління
при Президентові України,
професор кафедри політології, соціальної
гуманітарної політики і права
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Плисюк Василь Пилипович,
Львівський державний аграрний
університет, завідувач кафедри
українознавства
кандидат історичних наук, доцент
Гаврилюк Олександр Никифорович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки, доцент кафедри
вітчизняної історії.
Провідна установа:
Інститут історії України НАН України,
відділ новітньої історії України, м. Київ.
Захист відбудеться “10” жовтня 2000 р. о 15.15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “9” вересня 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент ________________ Сухий О. М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Розбудова усіх сфер життя укра-їнсь-кого суспільства вимагає глибокого вивчення і критич-ного осмислення історичного досвіду соціально-економічного розвитку України в минулому. Досвід цей неоднозначний, і будь-яка ідеалізація чи цілковите його засудження не сприятимуть форму-ванню правильної соціально-економічної політики України в майбутньому. Це повною мірою стосується дослідження аграр-них перетворень. Село було досить уразливим соціальним реагентом щодо різних зовнішніх і внутрішніх чинників.
Сьогодні особливо актуальним стає правдиве відображення соціально-економічних перетворень в сільському господарстві України, про що було відзначено на першому Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії у жовтні 1996 р. Див.: Калініченко В. Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії // Укр. іст. журн. — 1997. — № 1. — С. 149 — 150. Це безумовно стосується і проблеми запровадження колгоспної систе-ми в західних областях України.
В умовах незалежної України демонтуються соціально-полі-тич-ні, господарсько-економічні відносини, які обумовили відчу-ження трудівників від власності і результатів їх праці, створюються умови для вільного розвитку підприємництва різно-манітних видів. Відповідно до законодавчих положень статей 14, 41 Конституції України Див.: Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К., 1997. — С. 7, 17., формується сучасна ринкова модель сільської економіки: багатоукладної, з різноманітними формами власності і господарю-вання, сучасною ринковою інфраструкту-рою. Згідно з Указом Президента України від 3 грудня 1999 р. складовою частиною державної аграрної політики проголошується реформування та розвиток аграрного сектора економіки відповід-но до частини четвертої статті 13 Конституції України на засадах приватної власності. Відповідальність за проведення реформ на нових засадах покладена на органи виконавчої влади Див.: Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки. Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. — 1999. — 8 груд.; Конституція України... — С. 7.. Сучасне реформування аграрних відносин на селі фактично становить собою деколекти-візацію і демонтаж колгоспної системи в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 — 1953 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок