Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,30 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
ТКАЧЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА
УДК 65.012.43:640.43
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Шалько Віктор Іванович
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
професор кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Фролова Лариса Володимирівна
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
завідувач кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент
Круглова Олена Анатоліївна
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі
Захист відбудеться “ 17 ” березня 2008р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою:
61051, Харків – 51, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, Харків – 51, вул. Клочківська, 333
Автореферат розісланий “ 5 ” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід економіки України на ринкові засади функціонування призвів до трансформації форм власності та появи численних організаційно-правових форм підприємств. Різноманітність форм власності та її організаційно-правових видів, а разом з тим, самостійність підприємців у виборі тієї або іншої організаційно-правової форми ускладнюють проблему обґрунтування найбільш прийнятної й ефективної з них. Проте ефективність діяльності підприємств у ринковій економіці, особливо в умовах жорсткої конкуренції, безпосередньо залежить від адекватно обраної організаційно-правової форми підприємства.
Загальні проблеми функціонування підприємств за ринкових відносин, основні шляхи вибору організаційно-правової форми підприємства відображені у працях зарубіжних учених, а саме: Р.Акоффа, І.Ансоффа, В.Афанасьєва, Я.Бельчикова, Р.Джонсона, С.Курака, Б.Мільнера, А.Омарова, Д.Рапопорта, К.Менара, А.Лівшиця, П.Мілгрома. Питанням обґрунтованого вибору організаційно-правової форми підприємств присвячені дослідження українських вчених: О.Кузьміна, М.Мартиненка, І.Бланка, В.Сизоненка, Л.Фролової, Н.Власової, В.Черняка, Н.Саніахметової, Н.П’ятницької, Г.П’ятницької, А.Мазаракі, М.Виноградського, А.Виноградської та ін.
Проте існуючі наукові підходи до вибору організаційно-правових форм підприємств мають загальнотеоретичний характер і не враховують усіх аспектів створення й розвитку підприємства, що обмежує можливості їх практичного застосування. Крім того, проблеми економічного обґрунтування вибору ефективної організаційно-правової форми саме підприємств ресторанного господарства залишаються мало дослідженими. Нагальність розв’язання вказаних проблем підсилюється ще й тим, що ресторанне господарство в Україні представлене великою кількістю дрібних та середніх підприємств, а це викликає необхідність розробки простого та універсального методичного інструментарію вибору організаційно-правової форми суб’єктів господарювання.
Актуальність вищевикладених аспектів обґрунтування вибору організаційно-правових форм підприємств, їх недостатній теоретичний розгляд і відсутність рекомендацій прикладного характеру щодо застосування на підприємствах ресторанного господарства зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок