Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

Загрузка...

Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується / сторінка 3

Назва:
Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Представлені методики дозволяють визначити необхідні параметри ультразвуку (частоту й амплітудний тиск), статичний тиск і тип робочої рідини для максимально швидкого руйнування заданого забруднення при мінімальному руйнуванні складної поверхні виробу. Запропонована розрахункова методика зведена в спеціально розроблений програмний продукт.
Розроблені методики розрахунку кавітаційної активності пухирців і кавітаційного впливу їх на граничні поверхні дозволять підвищити довговічність і надійність дорогих твердотільних ультразвукових випромінювачів. У результаті аналітичного дослідження отримані резонансні характеристики кавітаційних пухирців і масштаби мікропотоків у кавітаційних полях в умовах різних видів обмеженості простору. Ці характеристики необхідні для контролю над паразитними резонансами в кавітаційному устаткуванні.
Розроблена на підставі отриманих залежностей “Методика ультразвукового кавітаційного очищення деталей годинникових механізмів при надлишковому тиску” прийнята для практичного використання на ТОВ “Київський годинниковий завод”. На спільному підприємстві Київського заводу “Арсенал” і Мінського годинникового заводу “Луч”, з метою зниження браку при очищенні деталей і вузлів годинникових механізмів, впроваджено спроектовану ультразвукову кавітаційну кювету надлишкового тиску.
Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів, що викладені в дисертації.
У спільній з керівником роботі методика візуалізації і визначення поля відносних швидкостей при розвитку кавітаційних пухирців для всіх зазначених видів обмеженого простору розроблена автором особисто на підставі аналізу доступного в літературі експериментального матеріалу. При проведенні разом з керівником аналітичного дослідження динаміки розвитку кавітаційних пухирців в обмеженому просторі, безпосередньо здобувачем проведене чисельне моделювання, безпосередній розрахунок параметрів захлопування пухирців і обробка результатів дослідження. Інші наукові результати, викладені в дисертації, отримані і опубліковані особисто здобувачем.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися й обговорювалися на наступних конференціях і семінарах:
-
V Українська науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” (м. Київ, 2000);
-
VII Міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” (м. Київ, 2002);
-
V науково-технічна конференція Асоціації фахівців промислової гідравліки і пневматики (м. Вінниця, 2002);
-
VIII Міжнародна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці” (м. Черкаси, 2003);
-
IV Міжнародна конференція “Прогресивна техніка і технологія - 2003” (м. Севастополь, 2003);
-
Fifth International Symposium on Cavitation, CAV 2003 (Osaka, Japan, 2003).
-
науковий семінар кафедри "Гідропневмоавтоматики та гідравліки" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".(м. Київ, НТУУ “КПІ”, 2003).
Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 7 наукових праць, серед них 6 у спеціалізованих фахових виданнях України відповідно до переліку, затвердженому ВАК України, 1 – у трудах міжнародної конференції.
Стру-к-ту-ра і об-сяг ди-се-р-та-ці-ї. Ди-се-р-та-ція скла-да-єть-ся з всту-пу, чотирьох роз-ді-лів, ви-сно-в-ків, спи-с-ку використаних лі-те-ра-ту-р-них дже-рел та -трьох до-да-т-ків. По-вний об-сяг ди-се-р-та-ції скла-дає 150 сто-рі-но-к, у то-му чи-с-лі 125 сто-рі-нок основного текст. Робота містить 58 рисунків і 1 таблицю. Спи-со-к використаних лі-те-ра-ту-р-них дже-рел складається з 127 на-ймену-вань.
Основний зміст роботи
У всту-пі об-ґру-н-то-ва-на ак-ту-а-ль-ність те-ми ро-бо-ти, ви-зна-че-но ме-ту та за-да-чі до-слі-джен-ня, від-зна-че-но на-у-ко-ву но-ви-з-ну та прак-ти-ч-ну зна-чи-мість, осо-би-с-тий вне-сок ав-то-ра в ро-бо-ту, ві-до-мо-с-ті про ап-ро-ба-цію до-слі-джень та пу-б-лі-ка-ці-ї.
У першому розділі виконане аналітичне дослідження стану наукової задачі.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок