Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується / сторінка 9

Назва:
Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
– С. 48-53.
При проведенні разом з керівником аналітичного дослідження динаміки розвитку кавітаційних пухирців в обмеженому просторі, безпосередньо здобувачем проведене чисельне моделювання, безпосередній розрахунок параметрів захлопування пухирців і обробка результатів дослідження.
4.
Мартынюк А. Я. Развитие в слое жидкости кавитационного кластера под действием ультразвука. // Вестник НТУУ “КПИ”. Машиностроение. - 2000. - Т. 2, № 38. - С. 169-171.
5.
Мартынюк А. Я. Метод отражений в модели захлопывания кавитационного пузырька в ограниченном пространстве // Вестник НТУУ “КПИ”. Машиностроение.- 2002.- Т.1, №42.- С. 134-139.
6.
Мартынюк А. Я. Анализ адекватности модели развития кавитационных пузырьков. // Вестник НТУУ “КПИ”. Машиностроение. - 2003. - № 44. - С. 240-242.
7.
Martynyuk A. Dynamic of development of cavitational bubble in restricted space. // Fifth International Symposium on Cavitation. - Osaka (Japan), 2003.
Анотація
Ма--ртинюк О. Я. Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується. – Ру-ко-пис.
Ди-се-р-та-ція на здо-бут-тя на-у-ко-во-го сту-пе-ня ка-н-ди-да-та тех-ні-ч-них на-ук за спе-ці-а-ль-ні-с-тю 01.02.05 – Ме-ха-ні-ка рі-ди-ни, га-зу та пла-з-ми. На-ці-о-на-ль-ний тех-ні-ч-ний уні-вер-си-тет Укра-ї-ни “КПІ”, Ки-їв, 2004.
Використовуючи метод віддзеркалення гідродинамічних джерел, що моделюють пухирець, від граничних поверхонь, з урахуванням допущень про ідеальність рідини, потенційності течії та нехтуючи силами тяжіння, створена нова тривимірна модель динаміки розвитку кавітаційного пухирця з урахуванням впливу сусідніх пухирців і граничних поверхонь різної жорсткості і кривизни.
На підставі проведеного аналітичного дослідження складені практичні рекомендації і методики розрахунку режимів роботи кавітаційних ванн при очищенні виробів складної форми, що дозволяють досягти максимально швидкого руйнування заданого забруднення при мінімальному руйнуванні складної поверхні виробу і при цьому уникнути появи паразитних резонансів у технологічному й оброблюваному устаткуванні.
Ключові слова: кавітація, пухирець, динаміка, модель, гранична поверхня, ефективність очищення, кавітаційна ерозія, ударні тиски, форма пухирця, кавітаційні мікропотоки.
Аннотация
Ма-ртынюк А. Я. Гидродинамика кавитационного пузырька вблизи поверхности очищаемого изделия. – Ру-ко-пись.
Ди-с-се-р-та-ция на со-и-с-ка-ние уче-ной сте-пе-ни ка-н-ди-да-та тех-ни-че-с-ких на-ук по спе-ци-а-ль-но-с-ти 01.02.05 – Ме-ха-ни-ка жи-д-ко-с-ти, га-за и пла-з-мы. На-ци-о-на-ль-ный тех-ни-че-с-кий уни-ве-р-си-тет Укра-и-ны “КПИ”, Ки-ев, 2004.
В работе представлены теоретическое обобщение и решение научно-технической проблемы, которая заключается в раскрытии механизма и разработке инженерных методов расчета динамики развития кавитационных пузырьков в ограниченном пространстве с целью повышения эффективности технологического процесса кавитационной очистки изделий сложной формы путём создания необходимой структуры разрушающих кавитационных микропотоков.
Используя законы отражения волн возмущения в жидкости от граничных поверхностей, и представив реальный кавитационный пузырек в виде совокупности гидродинамических источников, распределенных в его объёме, удалось визуализировать и определить поле относительных скоростей микропотоков жидкости в окрестности кавитационного пузырька развивающегося в ограниченном пространстве. Это позволило, с учётом допущений об идеальности жидкости, потенциальности течения и пренебрежимости влияния сил тяжести, создать новую трёхмерную модель, позволяющую моделировать динамику развития кавитационного пузырька с учётом влияния соседних пузырьков и граничных поверхностей различной жесткости и кривизны. Разработанная динамическая модель позволила выполнить расчёт ударных давлений на граничные поверхности и полей скоростей жидкости в их окрестности. Таким образом, удалось аналитически определить влияние макропараметров среды (статическое давление, частота и мощность звукового поля, параметры жидкости, температура) на развитие и активность кавитационных пузырьков в ограниченном пространстве, и в конечном итоге их влияние на кавитационную эрозию поверхности, возле которой развивается пузырек.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок