Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
На-ці-о-на-ль-ний тех-ні-ч-ний уні-вер-си-тет Укра-ї-ни “
Київський політехнічний інститут”
Мартинюк Олександр Ярославович
УДК 532.528
Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується
01.02.05 – Ме-ха-ні-ка рі-ди-ни, га-зу та пла-з-ми.
Автореферат ди-се-р-та-ції на здо-бут-тя на-у-ко-во-го сту-пе-ня
ка-н-ди-да-та тех-ні-ч-них на-ук
Ки-їв – 2004


Дисертацією є рукопис
Работа виконана на кафедрі прикладної гідромеханіки та механотроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Луговський Олександр Федорович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, доцент кафедри прикладної гідромеханіки та механотроніки
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Федоткін Ігор Михайлович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, старший науковий співробітник
кандидат технічних наук, доцент
Веретільник Тимофій Іванович,
Черкаський державний технологічний університет,
завідувач кафедри прикладної механіки
 
Провідна установа: Інститут гідромеханіки НАН України
За-хист від-бу-деть-ся “__” грудня 2004 р. о 15 го-ди-ні на за-сі-дан-ні спе-ці-а-лі-зо-ва-ної вченої ра-ди Д26.002.09, На-ці-о-на-ль-ний тех-ні-ч-ний уні-вер-си-тет Укра-ї-ни “Ки-їв-сь-кий по-лі-те-х-ні-ч-ний ін-сти-тут”, 03056, м. Ки-їв, пр. Пе-ре-мо-ги, 37, корпус 5, ауд.307
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці На-ці-о-на-ль-ного тех-ні-ч-ного університету Укра-ї-ни “Ки-їв-сь-кий по-лі-те-х-ні-ч-ний ін-сти-тут”, м. Київ, пр. Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “__” листопада 2004 р.
Вчений секретар спе-ці-а-лі-зо-ва-ної вчен-ої ра-ди ________________ Коньшин В.І.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Теоретичні основи сучасних кавітаційних технологій закладені ще на початку минулого століття Релеєм, що вивів рівняння сферично симетричного захлопування порожньої сферичної порожнини в безмежній ідеальній рідині, що не стискується. Сьогодні вивченням кавітації зайняті фахівці ведучих наукових шкіл світу. В Україні питанням кавітації присвячені роботи Федоткіна И. М., Яхно О. М., Бабенко В. В., Серебрякова В. В., Приходько М. Ф.. Роботи в даному напрямку ведуться також у Німеччині (W. Lauterborn, O. Lindau, C.D. Ohl, A. Philipp, B. Brunn), Японії (Y. Matsumoto, H. Ishida, C. Nuntadusit, H. Kimoto), США (С. E. Brennen, L. Crum, G. L. Chahine, A. T. Preston), Росії (Ахатов И. Ш., Кедринский В. И., Коробкин А. А.).
Донедавна в теоретичних дослідженнях широко використовувалися сферично симетричні моделі кавітаційного пухирця. Впливом на форму пухирця навколишніх його предметів і сусідніх пухирців нехтували. Однак, дані високошвидкісної відеозйомки показали відсутність сферичної симетрії при розвитку пухирців в околиці “твердих” або “м'яких” стінок, сусідніх пухирців і інших обмежуючих факторів. Як показує практика, саме такі граничні умови створюються при кавітаційному очищенні, як і в більшості технологічних процесів, у яких присутня кавітація. Відсутність тривимірної моделі динаміки кавітаційного пухирця в обмеженому просторі обмежує як підвищення ефективності технологічного процесу кавітаційного очищення, так і розвиток методів захисту від кавітації. Теоретично неописаними є механізми впливу кавітаційних пухирців на стінки різної жорсткості і кривизни. Таке становище дуже ускладнює якісний розрахунок надійності і довговічності устаткування, особливо при проектуванні твердотільних ультразвукових випромінювачів. Крім того, метод кавітаційного очищення дрібних деталей і деталей складної форми в технологічних процесах використовується на багатьох приладобудівних підприємствах. Внаслідок виникнення резонансних мікропотоків рідини навколо кавітаційного пухирця з'являються паразитні резонансні явища, що призводять до збільшення відсотка браку і зниження якості очищення.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок