Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Назва:
ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,46 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТАРАСЕВИЧ
Олександр Васильович
УДК 582.766.5:581.5.003.12
ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
03.00.16 – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Житомир – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Державному агроекологічному університеті (м. Житомир) Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Литвак Петро Венедиктович, Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри екології лісу і меліорації
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Гордієнко Михайло Іванович, Національний аграрний університет, професор кафедри лісових культур
доктор сільськогосподарських наук, доцент Гузій Анатолій Ількович, Житомирський державний агроекологічний університет, професор кафедри лісівництва, лісових культур і таксації
Провідна установа: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 28.09. 2005 р. о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 у Державному агроекологічному університеті за адресою: 10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету за адресою: 10008 м. Житомир, вул. Старий бульвар, 7.
Автореферат розіслано 26.08.2005
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Побірський М.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Біологічні ресурси сьогодні є основою стійкості функціонування екосистем біосфери та капітальними ресурсами з величезним потенціалом в плані забезпечення сталих благ для людського суспільства. Незважаючи на все більш інтенсивні зусилля, що вживались протягом останніх десятиріч, процес втрати біологічної різноманітності планети триває, переважно в результаті знищення місць проживання, надмірної експлуатації, забруднення довкілля і згубної інтродукції в середовище чужорідних рослин і тварин. Тому необхідно вжити термінові й рішучі заходи, спрямовані на збереження і захист генетичних ресурсів, видів і екосистем з метою забезпечення сталого управління біологічними ресурсами та їх використання.
Проблема охорони, раціонального використання, збереження і відтворення популяційного різноманіття рослинних ресурсів та їх форм, в тому числі й деревних порід, є надзвичайно актуальною екологічною проблемою й для України. Площа природно–заповідного фонду України зростає повільними темпами і становить на сьогодні лише 2 млн. гектарів, або 3,4 відсотка території країни, що є недостатнім гарантом для забезпечення збереження і відтворення генофонду тварин і рослин та різноманіття природних екосистем. Існуючі ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки через недостатнє фінансування, слабку матеріально-технічну та лабораторну базу нині не виконують функцій щодо збереження та відновлення рідкісних і типових видів флори і фауни. В сучасних еколого – економічних умовах особливої актуальності на сьогодні набуває проблема вивчення популяційних різновидів деревних порід, в тому числі роду Betula L., для їх оцінки і використання в Поліссі України як для збереження генетичного різноманіття флори в лісових екосистемах, так і з метою господарського використання шляхом створення високоцінних насаджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках програми науково – дослідних робіт Державного агроекологічного університету “Вивчити агроекологічний стан ґрунтового покриву Полісся та розробити стратегію удосконалення управління продуктивністю лісоаграрних ландшафтів” (номер державної реєстрації 01040006127).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – з’ясування характеристик аборигенних й інтродукованих різновидів з роду Betula та оцінка можливостей їх використання у лісових фітоценозах Полісся України. Основним завданнями досліджень були пошук шляхів збереження та відтворення популяцій деревних порід, які продукують візерункову деревину, визначення їх насіннєвої продуктивності та оцінка можливостей вирощування берези карельської в умовах Полісся.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОПУЛЯЦІЙНІ РІЗНОВИДИ РОДУ BETULA L. ТА ЇХ ОЦІНКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок