Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi

Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi

Назва:
Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,76 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
Для службового користування
Прим.N ______
Смеркло Любомир Михайлович
УДК 621.396.6.049.76/.77:
:621.382:681.3.
Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних
iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi
05.12.13 - Пристрої радiотехнiки та засобiв телекомунiкацiй
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора технiчних наук
Львiв 1999
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана у Львiвському науково-дослiдному радiотехнiчному iнститутi
(Мiнiстерство промислової полiтики України)
Науковий консультант доктор технiчних наук, професор
Готра Зенон Юркович
(ДУ "Львiвська полiтехнiка", м.Львiв, завiдувач кафедри)
Офiцiйнi опоненти: член-кореспондент НАН України,
доктор фiзико-математичних наук, професор
Литовченко Володимир Григорович
(Iнститут фiзики напiвпровiдникiв НАН України, м.Київ, завiдувач вiддiлу)
доктор технiчних наук, професор
Дружинiн Анатолiй Олександрович
(ДУ "Львiвська полiтехнiка", м.Львiв, професор кафедри)
доктор технiчних наук, професор
Полiтанський Леонiд Францович
(ВАТ "Гравітон", м.Чернiвцi, голова правління;
Чернiвецький Державний унiверситет iм. Ю.Федьковича, завiдувач кафедри)
Провiдна установа: Науково-дослідний інститут "Квант"
Мiнiстерства промислової полiтики України, м.Київ
Захист вiдбудеться "16" червня 1999 р. о 15 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 35.052.10 в Державному унiверситетi "Львiвська полiтехнiка" за адресою: 290013, Львiв, вул.Ст.Бандери, 12.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" (290013, Львiв, вул.Професорська, 1)
Автореферат розiсланий "30" квітня 1999 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради Романишин Ю.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Aктуальнiсть роботи. Протягом останнього десятирiччя провiднi фiрми свiту в областi радiоелектронiки проявляють активний iнтерес до технiки мiлiметрового дiапазону хвиль (ММДХ). Це обумовлено цiлою низкою вiдомих переваг радiоелектронних систем (РЕС) цього дiапазону перед системами iнших радiодiапазонiв, зокрема, надвисокочастотного (НВЧ) i оптичного дiапазону. На сьогоднiшнiй день вже визначились перспективнi областi застосування технiки ММДХ для сучасних радiолокацiйних систем (РЛС) рiзноманiтного транспортного базування, мiжсупутникового радiозв'язку, систем ближнього потайного зв'язку, лазерної i медичної технiки, засобiв магнiтоелектронiки та iншi.
Одним iз перспективних напрямкiв в розвитку пристроїв радiотехнiки цього дiапазону є iмпульснi модулятори для модуляцiї радiоiмпульсних сигналiв генераторiв спецiалiзованих РЕС ММДХ, якi вимагають розробки спецiальних формувачiв (джерел) потужних наносекундних iмпульсiв. Їх розробка значною мiрою визначається характеристиками сучасної елементної бази.
Останнiм часом розробка i випуск промисловiстю ряду корпусних i безкорпусних iмпульсних транзисторiв i дiодiв середньої i великої потужностi дозволили створити формувачi потужних наносекундних iмпульсiв (ФПНСI), якi базувались на дискретних радiоелектронних компонентах з використанням гiбридної технологiї мiкроелектронiки. На першому етапi освоєння технiки ММДХ, цi ФПНСI задовiльняли вимоги по технiчним i експлуатацiйним параметрам та мiнiатюризацiї iмпульсних модуляторiв.
Однак, подальшi потреби розширення функцiональних можливостей iмпульсних модуляторiв та покращення їх технiчних i експлуатацiйних характеристик, вимоги до їх багатоканальностi i габаритно-вагових показникiв, що характерно для бортових спецiалiзованих РЕС ММДХ, рiзко збiльшили кiлькiсть дискретних радiоелектронних компонентiв i мiкроплат, що входять до складу гiбридних модулiв. А це, в свою чергу, привело до збiльшення габаритiв i ваги iмпульсних модуляторiв, зниження їх надiйностi, технологiчностi, вiдтворюванностi параметрiв, стабiльностi функцiонування в жорстких умовах експлуатацiї (пiдвищеної дiї клiматичних i механiчних чинникiв), збiльшило собiвартiсть.
Виходячи з цього, для забезпечення сучасних вимог до iмпульсних модуляторiв i враховуючи високу ступiнь iнтеграцiї iнших цифрових i аналогових радiоелектронних пристроїв, що входять до складу спецiалiзованих РЕС ММДХ, виникла складна актуальна проблема мiкромiнiатюризацiї iмпульсних модуляторiв на рiвнi твердотiльної iнтеграцiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: Iнтегральнi формувачi потужних наносекундних iмпульсiв i радiоелектроннi пристрої на їх основi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок